Het St. Michael paviljoen in Oranjestad, een van de faciliteiten van Saba waar bejaarden en verpleeghuispatiënten worden verzorgd. Foto: Ariën Rasmijn

Het St. Michael paviljoen in Oranjestad, een van de faciliteiten van Saba waar bejaarden en verpleeghuispatiënten worden verzorgd – foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba (Saba) trekt aan de noodbel. De instelling die 283 ouderen en verpleeghuispatiënten telt, ontvangt van de overheid sinds begin dit jaar 10 procent minder subsidie – 22.000 gulden per maand – om de operationele kosten te dekken.

Ariën Rasmijn in gesprek met Hans Rokebrand

Norm
De landsbegroting van dit jaar is nog altijd niet ingediend. Wel is bekend dat de kosten van de regering nu 110 miljoen boven de gestelde norm van 1,3 miljard gulden staan.

 
Directeur Hans Rokebrand zegt na vier maanden nog steeds geen antwoord te hebben gekregen van de minister van Volksgezondheid of het een tijdelijke maatregel betreft tot de begroting van 2014 wordt aangenomen, of dat het een permanente korting is. Nu rest hem niets anders dan maatregelen te treffen die de bewoners direct zullen raken.

 
Geen grip op personeelskosten
Rokebrand zegt alleen te kunnen korten op operationele kosten. Korten op personeel is niet aan de orde aangezien de formatieplaatsen door de overheid worden bepaald en niet door de stichting. Om te voorkomen dat de liquiditeit van Saba in gevaar komt, gaat de stichting nu bezuinigen op voeding en activiteiten.

 
Bewoners worden bovendien niet meer met de auto naar de dokter of tandarts gebracht. Ook zullen zij een bijdrage van 50 gulden per maand moeten betalen om de was- en aircokosten te kunnen dekken. De bewoners krijgen 60 gulden zakgeld per maand.

 
Door Ariën Rasmijn