Foto: Ariën Rasmijn

Foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD – De landsbegroting van Aruba voor 2014 moet nog altijd door de minister van Financiën en de ministerraad worden goedgekeurd. Dat zegt minister Michelle Hooyboer-Winklaar van Onderwijs.

De landsbegroting die net als in voorgaande jaren behoorlijk vertraagd is, kan dus nog niet ter beoordeling naar de Raad van Advies, om daarna pas naar de Staten te gaan om goedgekeurd te worden.

 
Vorige week nog gaf minister van Financiën Juan David Yrausquin te kennen dat de landsbegroting deze week op dinsdag zou worden ingediend bij de Raad van Advies. Deze week gaf Yrausquin te kennen dat deze deadline niet werd gehaald. Nu verklaart minister Hooyboer-Winklaar niet te weten wanneer de begroting bij de ministerraad zal komen.

 
Budgetnorm
De Arubaanse regering is flink aan het bezuinigen om zich in de begroting van 2014 aan haar eigen budgetnorm te houden. Dit houdt in dat de begroting van dit jaar op hetzelfde niveau van vorig jaar, namelijk 1,3 miljard gulden, moet blijven. Doel is om voor het eind van het regeringstermijn op een begrotingsevenwicht te komen.

 
Met Nederland werd vorig jaar afgesproken dat als Aruba een begrotingsevenwicht bereikt, Nederland zou overwegen om garant te staan voor leningen op de internationale kapitaalmarkt. Hierdoor zou Aruba tegen een veel voordeligere rente kunnen lenen. Minister Yrausquin ging vorige week naar Nederland om met de Nederlandse regering te overleggen.

 
110 miljoen
Op dit moment is de landsbegroting 110 miljoen gulden boven het beoogde 1,3 miljard en dat geld moet nu dus gekort worden. Zo krijgen stichtingen sinds januari minder subsidie. In de week voor de Paasvakantie kregen contractanten op verschillende departementen, van de belastingdienst en de douane tot aan het Centraal Bureau voor de Statistiek, Directie Cultuur en Directie Sociale Zaken, te horen dat hun contract per direct zou worden opgezegd.

 
Alle ministeries hebben van minister Yrausquin een bepaald percentage gekregen waarmee ze in hun eigen departementen moeten snijden. Dit heeft volgens de bewindsman er toe geleid dat de indiening van de begroting van dit jaar extra vertraging heeft opgelopen. Aan de andere kant moet volgens Yrausquin door de extra aandacht op contracten en kosten, de begroting van 2015 sneller klaar zijn.

 
6 procent
Minister Hooyboer-Winklaar moet ruim 6 procent van haar budget wegsnijden. Eerder gaf zij aan hierbij de scholen en onderwijzers hoe dan ook buiten schot te willen houden. “Tot nu toe is dat ook gelukt en dat is dan ook de begroting die ik aan de minister van Financiën en de ministerraad zal indienen.” Het uiteindelijke besluit om deze begroting al dan niet alsnog aan te passen ligt dan ook bij hen, aldus Hooyboer-Winklaar.

 
Door Ariën Rasmijn