Minister Yrausquin aan het woord, links naast hem minister De Meza van Economische Zaken, rechts premier Eman. Foto: Ariën Rasmijn

Minister Yrausquin aan het woord, links naast hem minister De Meza van Economische Zaken, rechts premier Eman – foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — Het kabinet Mike Eman II heeft vanochtend het ‘balanced budget rule akkoord’ ondertekend met de meerderheidsfractie van AVP in de Staten.

 
Doel is om de uitgaven van de overheid de komende vier jaar op hetzelfde peil te houden als in 2013. Samen met het vergroten van de inkomsten van het Land wil de regering in 2017 op een begrotingsevenwicht komen.

 
Het akkoord geldt voor begrotingen en niet voor suppletoire begrotingen. Minister Juan David Yrausquin (AVP) van Financiën wijst er op dat het doel van suppletoire begroting is en blijft om aanpassingen achteraf te maken. Het doel om binnen de 2013-grens te blijven is dan ook van kracht.

 
Vertraging
Mede door deze nieuwe afspraak loopt de indiening van de begroting voor 2014 vertraging op. De begroting moet uiterlijk in maart aan de Staten worden aangeboden. “We doen ons best om het eerder klaar te krijgen”, aldus de minister. Volgens Yrausquin moet de conceptbegroting 2014 behoorlijk aangepast worden.

 
Bovendien moet de begroting binnen de nieuwe norm vallen. “Het totaalbedrag van deze conceptbegroting is ver boven die van 2013. Dat geldt altijd voor conceptbegrotingen. De taak is aan alle ministers om nu en in de toekomst de conceptbegrotingen aan te blijven passen totdat ze gelijk komen te staan aan die van 2013.”

 
De vertraging met de begroting van 2014 wordt eenmalig, zegt de minister. “Voor toekomstige begrotingen zullen de ministers weten hoeveel ruimte ze hebben. Het doel is om komende openingen van het parlementaire jaar een begroting gereed te hebben.”

 
Verankeren
De regering wil de ‘balanced budget rule’ in de staatsregeling laten verankeren. Hiermee kan vanaf 2016 geen onevenwichtige begroting meer worden goedgekeurd. Uitzonderingen moeten dan door twee derde meerderheid worden aangenomen. Wanneer dit naar de Staten wordt gebracht is nog niet bekend. Er geldt namelijk een advies voor een overgangsperiode van twee jaar voor invoering in de grondwet.

 
Door Ariën Rasmijn