Foto: Ronald A. Muyden

KRALENDIJK – Clyde Van Putten noemt de nieuwe staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Raymond Knops (CDA) ‘arrogant’ en een ‘moderne Napoleon’. Dit heeft de Statiaanse politicus gezegd tijdens een pro-autonomie symposium afgelopen weekend op Bonaire. Van Putten weigerde de staatssecretaris te ontvangen tijdens zijn eerste bezoek aan Sint-Eustatius vorige week.

Clyde van Putten over de nieuwe Nederlandse regering en staatssecretaris Knops (Engels gesproken)

Van Putten vindt dat de uitspraak van Knops tijdens zijn bezoek aan het nabij gelegen eiland Saba, om het eiland financieel te belonen voor goed bestuur, ‘alle perken te buiten gaat’. “Er doet zich de ronde dat Saba meer autonomie zal krijgen, niet op basis van meer verantwoordelijkheden zoals dit in het Handvest van de Verenigde Naties staat, maar door meer geld te krijgen. Dat is onacceptabel!”

Spanningen
In het regeerakkoord van Nederland staat dat er in Caribisch Nederland extra geïnvesteerd wordt onder de voorwaarde van goed bestuur en financiële verantwoording. Aan die voorwaarden voldoet Saba al jaren, aldus Knops. Sint-Eustatius staat daarentegen onder curatele van Nederland en eist meer autonomie. De spanningen tussen de Nederlandse regering en het eilandbestuur van Sint-Eustatius lopen daarom al een lange tijd hoog op.

De politicus betreurt ook wat er met Sint-Maarten is gebeurd, doelend op de voorwaarden voor het wederopbouwfonds na orkaan Irma en de instructie om de vorige premier William Marlin af te zetten. “Den Haag mag geen misbruik maken van een orkaanramp om haar politieke problemen op te lossen. Ik heb vaak gezegd dat de Nederlandse regering een morele en grondwettelijke verplichting heeft naar de eilanden toe. Het is geen gunst. We hebben niet erom gevraagd om gekoloniseerd te worden.”

Van Putten in gesprek met symposium bezoeker Jana Borderslee-Bernabela.

Inbreuk zelfbestuur
De Statiaanse politicus benadrukt dat het Koninkrijk Der Nederlanden uit Sint-Maarten, Curaçao en Aruba bestaat. “En niet alleen uit Nederland. Sint-Maarten is daarom ook een gelijkwaardige partner van het koninkrijk. Toch wordt dit autonome land onder druk gezet door het Nederlandse kabinet. Een land dat een eigen premier heeft die direct of indirect gekozen is door de bevolking.” Van Putten noemt dit een ‘inbreuk van de constitutionele democratie’ van het land Sint-Maarten.

Na een eerdere pro-autonomie symposium op Curaçao begin oktober, kwam Van Putten in de problemen na zijn uitspraken over het ‘verbranden en vermoorden van Nederlandse militairen in de straten van Sint-Eustatius.’ Nadat voormalig minister Plasterk aangifte deed, bood Van Putten zijn excuses aan. De politicus wil niet meer ingaan op deze uitspraken en de nasleep ervan.

‘Bereid te sterven’
“Het was niet gemakkelijk voor mijn regering, familie en dan vooral mijn kinderen en het is niet gemakkelijk voor mij”, zegt Van Putten. “Maar zoals ik al eerder zei: ik heb toegezegd om alles te geven. Ik bereid me zelfs voor om te sterven voor wat ik geloof dat goed is voor de mensen van Sint-Eustatius. Zolang ik het mandaat en de steun van de mensen heb, zullen we blijven vechten totdat onze mensen bevrijd zijn.”