Chris Johnson met minister Plasterk - foto: Pieter Hofmann

Chris Johnson met minister Plasterk – foto: Pieter Hofmann

DEN HAAG – “Misschien moeten we goed naar het Britse model kijken”, zegt delegatieleider Chris Johnson (Saba) tijdens de afsluitende persconferentie van Caribisch Nederland-week in Den Haag. “Daar worden veel zaken op het laagst mogelijke bestuurlijk niveau gedaan. We hebben nog steeds het gevoel dat teveel dingen van buitenaf geregeld worden die we zelf afkunnen.”

Johnson verwees naar een presentatie die de delegatieleden deze week voorgeschoteld kregen. De aanwezige Caribische delegatieleiders zijn tijdens de persconferentie ingegaan op de verhoudingen tussen de landen in het Koninkrijk.

Sint Eustatius was vandaag afwezig na de aanwijzing die het eiland gisteren heeft gekregen. Bij het ministerie van van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn wel de meerjarenplannen van Saba en Bonaire getekend. Pas als Sint Eustatius aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, wordt er verder gesproken over een meerjarenplan.

De Bonairiaanse delegatieleider Clark Abraham - foto: Pieter Hofmann.

De Bonairiaanse delegatieleider Clark Abraham – foto: Pieter Hofmann.

Clark Abraham (Bonaire) verwelkomt de inbreng van de Tweede Kamerfracties in een eerder gesprek met de Bestuurscolleges. De Kamerleden gaven voorzichtig te kennen dat er meer ruimte voor zelfbestuur van de eilanden zou moeten zijn. Hij herhaalde zijn standpunt dat de Bonairiaanse bevolking zich eerst moet kunnen uitspreken in een referendum over de invulling van het huidige staatsverband.

Solidair
Abraham hoopt dat de perikelen tussen Sint Eustatius en Nederland niet de samenwerking tussen Nederland en de andere eilanden van Caribisch Nederland in de weg zit. “We hebben gezamenlijke belangen op veel punten en we zijn solidair met elkaar. We dringen erop aan bij het ministerie van BZK dat alles wat gezamenlijk geldt ook gewoon uitgevoerd wordt.”

Door Pieter Hofmann