Minister Plasterk en Clark Abraham. Foto: Pieter Hofmann.

Minister Plasterk en Clark Abraham – foto: Pieter Hofmann.

DEN HAAG – In Den Haag is vandaag de Caribisch Nederland-week afgesloten. Nederland ondertekende twee meerjarenplannen, één met Saba en één met Bonaire. Sint Eustatius heeft zich teruggetrokken uit het overleg en was afwezig bij de ondertekening. Het Rijk heeft Sint Eustatius gisteren onder curatele geplaatst vanwege een begrotingstekort.

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Ronald Plasterk spreekt van ‘pittige gesprekken’ met Bonaire. Het eiland herinnerde Nederland eraan om zich aan eerdere afspraken te houden. Den Haag moet het onderhoud aan de Bonairiaanse infrastructuur betalen, maar heeft dat tot nu toe niet gedaan.

Deze afspraak uit 2010 is inmiddels herbevestigd. Dit jaar investeert Nederland 3 miljoen dollar in de infrastructuur om daarop vooruit te lopen, zegt Plasterk. Voor de jaarwisseling neemt de regering in Den Haag een standpunt in hoe de afspraken uitgevoerd moeten worden.

Delegatieleider Clark Abraham is voorlopig gerust: “Drie miljoen in zes maanden is niet weinig. We gunnen de Nederlandse regering even tijd en wachten hun standpunt af.” Abraham is ook tevreden dat zijn eiland 10 miljoen dollar toegezegd heeft gekregen om armoede tegen te gaan.

Investeringen
BZK investeert in 2015 en 2016 495.000 dollar om de Bonairiaanse economie te ontwikkelen, ook betaalt het ministerie 1,6 miljoen dollar om sociaal-economische problematiek aan te pakken. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I en M) betaalt 3 miljoen euro voor de wijkaanpak en 9 miljoen voor de haven. Gedeputeerde van Ruimtelijke Ontwikkeling Gerald Silberie verwacht dat zijn eiland nog dit jaar hiermee aan de slag kan.

Minister Plasterk en de Sabaanse delegatie. Foto: Pieter Hofmann.

Minister Plasterk en de Sabaanse delegatie. Foto: Pieter Hofmann.

De Sabaanse delegatieleider Chris Johnson is tevreden met het resultaat op de CN-week. Zijn eiland krijgt 6 miljoen dollar voor het onderhouden van de weg naar de haven. Het minimumloon stijgt vanaf 2016 met 6,5 procent. Ook betaalt BZK in 2015 en 2016 180.000 dollar voor economische ontwikkeling en 600.000 dollar voor het oplossen van sociaal-economische problemen.

Sociale voorzieningen
Nederland betaalt meer aan sociale voorzieningen in Caribisch Nederland. In 2016 is 900.000 dollar gereserveerd voor kinderbijslag. De BES-eilanden krijgen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) structureel 300.000 euro meer om armoede te bestrijden. SZW verhoogt ook het niveau van de bijzondere onderstand naar dat van het minimumloon.

Door Pieter Hofmann