DEN HAAG – De gedeputeerden van Sint Eustatius en Saba zijn blij dat Nederland openstaat voor een dialoog met de BES-eilanden om een aantal zaken te verbeteren. Minister Schippers zegde toe te kijken naar een alternatief voorstel om te bezuinigen op de zorgkosten, de mogelijkheid voor rentevrije leningen voor de eilanden wordt bekeken en er zijn investeringen op gebied van bijvoorbeeld infrastructuur. Dit zeiden zij tijdens een ontmoeting met gewone Sabanen en Statianen in Nederland van het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN).

Ongeveer zestig geïnteresseerden luisterden naar gedeputeerden Koos Sneek en Carlyle Tearr van Sint Eustatius en gedeputeerde Chris Johnson en gezaghebber Jonathan Johnson van Saba. Sneek gaf de aanwezigen een overzicht van de actuele stand van zaken op Statia. Hij refereerde aan zowel de positieve als de negatieve veranderingen die sinds 10-10-’10 hebben plaatsgevonden. “Op veel gebieden zijn we beter af dan voor 10-10-‘10”, aldus Sneek. “Ook al klagen we erover. De centrale (Nederlandse) overheid is nu meer aanwezig dan voorheen en dat effect is merkbaar.”

Politie Saba
Vanuit de zaal worden vooral praktische vragen gesteld. Of het waar is dat de politie op Saba alleen van 9 tot 5 werkt bijvoorbeeld. Jonathan Johnson antwoordt hierop dat er na 5 uur een piketdienst is omdat het eiland te weinig politiemensen heeft voor een 24-uurs bezetting. Ook meldt hij dat de alarmcentrale na vijven tijdelijk via Bonaire loopt, omdat er nogal vaak misbruik van wordt gemaakt.

Ook wordt gevraagd hoe Sabanen en Statianen in Nederland kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de eilanden. Chris Johnson hoopt dat zij de eilanden in Nederland positief willen vertegenwoordigen door niet alleen te klagen over wat beter kan, maar ook de positieve ontwikkelingen uit te dragen. Een Rotterdamse schooldirecteur biedt spontaan zijn hulp aan voor de scholen.

Ontwikkelingen Statia
Sneek haalde een groot aantal ontwikkelingen op Statia aan, zoals de bouw van een eigen energievoorziening, waarvoor wordt samengewerkt met het Nederlandse bedrijf Alliander. De scholen zijn opgeknapt en de haven wordt klaargemaakt voor het aanleggen van kleine cruiseschepen, wat het toerisme een impuls moet geven. Ook wordt de luchthaven aangepakt om aan internationale eisen te voldoen. De bouw van een gevangenis brengt ook een positief effect aldus Sneek.

Verbeterpunten die Sneek aangaf zijn onder meer de slechte staat van de wegen, de druk door de Turnover Tax die Sint Maarten rekent voor producten  en de dure gezondheidszorg.

De belastingdruk op Statia is uiteindelijk minder dan vroeger zegt Sneek. “Want nu betaalt iedereen die belastingplichtig is belasting. En dat was eerst niet het geval.” De kanttekening die hij erbij maakt is dat de drempel voor het betaling van belastingen en gezondheidszorg een inkomen van 12.000 dollar per jaar is. Iedereen die minder verdiend hoeft niets bij te dragen. Sneek: “Ik schat dat de helft van de bevolking onder die drempel zit en dus niet bijdraagt.”

Saba
Chris Johnson is het eens met Sneek. “Eerst konden we soms de salarissen niet eens betalen , of moesten we eerst kijken of er wel geld was om een medische noodvlucht uit te laten voeren. Dat is nu niet meer zo.” Hij heeft wel moeite met de importbelasting op de eilanden. “Wij produceren zelf niks, dus dat is raar.”

Wat betreft de sociale zekerheid meldt Johnson dat binnenkort uiteindelijk een antwoord verwacht wordt op de onbeantwoorde vraag ‘wat is een voor Nederland acceptabel voorzieningenniveau?’.

De Bonairiaanse delegatie ontbrak op de bijeenkomst.

door: Jamila Baaziz