Gevolmachtigd minister Fleming-Artsen roemt in haar toespraak Glen Helberg (zittend) en Mathias Voges (midden) voor hun inspanningen voor de Sint Maartense gemeenschap. - foto: Facebook / Nataly Linzey

Gevolmachtigd minister Fleming-Artsen roemt in haar toespraak Glen Helberg (zittend) en Mathias Voges (midden) voor hun inspanningen voor de Sint Maartense gemeenschap. – foto: Facebook / Nataly Linzey

DEN HAAG – Het Sint Maartenhuis in Den Haag heeft gisteren een besloten bijeenkomst gehouden om kennis te maken met organisaties die zich inzetten voor de Sint Maartense gemeenschap in Nederland. Voor de meeste organisaties is het de eerste ontmoeting met de nieuwe gevolmachtigde minister Josiane Fleming-Artsen.

Tijdens de bijeenkomst kregen Glenn Helberg (60) voorman van het Overlegorgaan Caribische Nederlanders, en Mathias Voges (72), eerste gevolmachtigde minister van het autonome rijksdeel Sint Maarten, een glazen plaquette als erkenning van het Sint Maartenhuis. Eerder maakte Helberg bekend dat hij van plan is om te af te treden.

Naast een kennismaking met de gevolmachtigde minister, was het vooral de bedoeling om de aanwezige organisaties in contact met elkaar te brengen.
Volgens verschillende aanwezigen luidt de boodschap van Fleming-Artsen dat de organisaties vooral moeten doorzetten en dat Sint Maartenaren trots moeten zijn op hun identiteit.

Subsidie
Vanaf 2015 zullen de organisaties die zich op minderheden richten geen subsidie meer krijgen van de Nederlandse overheid vanwege de aanpassing van het Minderhedenbeleid. Door dat besluit zijn veel Antilliaanse stichtingen genoodzaakt flink te reorganiseren of zelfs te stoppen. Over de invulling van het Sint Maartenhuis bij de samenwerking van de organisaties is niet gesproken.

Door John Samson