Vertegenwoordigers van de verschillende organisaties proosten op hun intentieverklaring. - foto: John Samson

Vertegenwoordigers van de verschillende organisaties proosten op hun intentieverklaring – foto: John Samson

DEN HAAG – Antilliaanse organisaties in Nederland zoeken elkaar op nu de spanningen binnen het Koninkrijk toenemen en subsidies in Nederland terugdringen. Dat zegt woordvoerder Johan Oldenboom van het Platform Caribisch Nederlandse organisaties.

Na twee jaar regelmatig bijeenkomen is het nu gelukt om een intentieverklaring te tekenen. Na verschillende gedachtenuitwisselingen willen de organisaties vanaf 2015 kennis delen en samen projecten uitvoeren.

Eerder was het de bedoeling om een samenwerkingsakkoord te tekenen. Dat is gestrand nadat de inhoud van het concept aan de organisaties gepresenteerd werd. De samenwerkingsovereenkomst wordt nu herschreven en zal het in januari opnieuw gepresenteerd worden.

Geen subsidie
Vanaf 2015 zullen de organisaties die zich op allochtonen richten geen subsidie meer krijgen van de Nederlandse overheid vanwege de aanpassing van het Minderhedenbeleid. Door dat besluit is het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN) ook genoodzaakt flink te reorganiseren.

Door de Antilliaanse organisaties – ABC Compas, Antuba, Caribische Studentenvereniging (CSV), INFECT, Kiva Curaçao, Vereniging Antilliaans Netwerk (VAN), OCaN jongerencommissie, Netwerk Caribische Gedragswetenschappers en Soualiga Foundation – bij elkaar te brengen, wil het platform via het ministerie van Binnenlandse Zaken alsnog geld proberen te krijgen voor projecten.

Het platform gaat meer Antilliaanse organisaties proberen overhalen om zich aan te sluiten. Ook de vertegenwoordiging van de regeringen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland en verstrekkers van studiebeurzen Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) en S4 zullen benaderd worden voor een speciale rol binnen het platform.

Door John Samson