In Rotterdam is het 'nieuwe' stichting Passaat gepresenteerd, dat geld en advies gaat geven aan de organisaties die een project willen beginnen voor de Antilliaanse gemeenschap in Nederland. - foto: John Samson

De stichting Passaat geeft sinds 2015 gratis geld en advies aan organisaties die een project willen beginnen voor de Antilliaanse gemeenschap in Nederland – foto: John Samson

UTRECHT – Hulporganisatie Passaat probeert al een jaar subsidies uit te delen aan Antilliaanse welzijnsorganisaties in Nederland, maar de stichting raakt het geld niet kwijt. Antilliaanse organisaties kloppen nauwelijks aan voor gratis financiering van hun projecten.   

Het uitblijven van subsidieaanvragen is opvallend omdat de Antilliaanse organisaties eind 2014 waarschuwden dat ze het moeilijk zullen krijgen, doordat de overheid geen subsidies meer verleent. Zonder geld zouden de Antilliaanse organisaties in Nederland voortaan moeilijker projecten kunnen uitvoeren.

John Samson in gesprek met voorzitter Aïsha Doran

De subsidies van Passaat zouden dus een geschenk uit de hemel moeten zijn voor de organisaties, maar de noodzaak is in de praktijk nog niet gebleken, stelt voorzitter Aïsha Doran van Passaat. Het kost veel moeite om de 30.000 euro die ze hebben te verdelen. In een jaar tijd zijn er zes aanvragen binnengekomen, waarvan vier (gedeeltelijk) zijn toegewezen. “We hadden gerekend op tien toekenningen per jaar. Het valt dus nog tegen”, vertelt Doran. Per project kunnen de organisaties maximaal duizend euro ontvangen.

Vrees voor kritiek
De aanvragen die binnenkomen zijn vooral gericht op entertainment en sport. Er werd ook bij Passaat gepeild voor een project over het verbeteren van de spreekvaardigheid onder Antilliaanse jongeren in Nederland. Passaat was aanvankelijk blij met de benadering, vertelt Doran. “Maar nadat we om meer informatie vroegen, hebben we niks meer gehoord.”

De vrees is dan ook dat de organisaties vaker gaan afhaken als zij commentaar krijgen op hun voorstel, die zij vervolgens moeten verbeteren. Pas als het voorstel aan alle eisen voldoet, kunnen zij het bedrag op hun rekening ontvangen.

Tot nu toe blijkt dat de organisaties het kostenplaatje voor hun projecten te hoog inschatten. Ook werd er een keer subsidie gevraagd, terwijl de aanvrager duizenden euro’s reserve op de bank bleek te hebben. Passaat wil graag projecten subsidiëren, maar wel onder strenge en eerlijke voorwaarden.

Het is de bedoeling dat de subsidiepot in de komende twee jaar geleidelijk afneemt. Passaat wil daarom in de komende maanden verder onderzoeken op welke manier zij de subsidieregeling voor de Antilliaanse organisaties in Nederland aantrekkelijker kunnen maken.

Door John Samson