Antillianen in de Tweede Kamer voor Bosmanwet - foto: Jamila Baaziz

Antillianen in de Tweede Kamer voor Bosmanwet – foto: Jamila Baaziz

DEN HAAG – Het debat over de Bosmanwet in de Tweede Kamer is vandaag op het laatste moment uitgesteld. Dit komt doordat een ander debat, over de situatie in Oekraïne, uitliep.

Ongeveer 25 Antillianen, die speciaal voor het debat naar Den Haag reisden, zijn teleurgesteld, maar hebben wel begrip voor het uitstel.

Jamila Baaziz over het uitgestelde Bosmanwetdebat

Antillianen zijn fel tegen de Bosmanwet, die vestigingseisen wil stellen voor Arubanen, Curaçaoenaars en Sint Maartenaren die langer dan zes maanden in Nederland willen blijven. Belangenbehartiger OCaN riep Antillianen op om naar de Kamer te komen en vindt het jammer dat de behandeling is uitgesteld. Voorzitter Glenn Helberg: “Ik wil graag horen wat de Kamerleden over dit voorstel zeggen, omdat het maken van een vestigingsregeling in het regeerakkoord is opgenomen. Ik wil horen hoe dit kan terwijl allerlei deskundigen zeggen dat dit wetsvoorstel in strijd is met internationale richtlijnen.” Hij doelt op onder meer het College van de Rechten van de Mens en de Commissie Meijers, die hun zorgen over het voorstel hebben uitgesproken.

Politieke verdeeldheid
Hoewel het debat nog niet heeft plaatsgevonden, is wel duidelijk dat de politieke partijen in de Tweede Kamer verdeeld zijn over het wetsvoorstel van VVD’er André Bosman. Duidelijk is dat D66, de ChristenUnie en GroenLinks tegen het voorstel zijn. De overige partijen hebben vraagtekens bij delen uit het wetsvoorstel, maar hebben het niet afgewezen. Bosman heeft nu dus nog iets meer tijd om de twijfels bij zijn initiatiefwet weg te nemen. Dit is het belangrijkst voor de PvdA, Zij hebben moeite met een aantal onderdelen van het wetsvoorstel, maar zijn ook gebonden aan het regeerakkoord. De verwachting is daardom dat er nog enkele aanpassingen aan het wetsvoorstel komen, waardoor de PvdA er mee zal kunnen instemmen. Ook PVV en SGP zijn voor,  waardoor een ruime meerderheid ontstaat.

De wet wordt nu waarschijnlijk volgende week alsnog behandeld. Er valt dan overigens nog geen definitief besluit, omdat het debat in meerdere delen wordt gevoerd.

Door Jamila Baaziz