We zijn niet gekomen om meer geld te vragen. Maar het geld dat Den Haag voor Caribisch Nederland uittrekt, moet aan veel nuttiger zaken worden besteed dan aan een lawine van regels die toch niet toepasbaar zijn op de eilanden’. Dit hebben de drie Openbaar Lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius de Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken duidelijk gemaakt tijdens een overleg. Gedeputeerde Burney el Hage (Bonaire),  Chris Johnson (Saba) en Koos Sneek (Sint Eustatius) vertelden dat de onvrede in Caribisch Nederland over de houding van het Rijk groot is.

De gedeputeerden grepen het overleg aan om hun hart te luchten over onder meer de enorme geldverslindende bureaucratie waarmee de eilanden sinds 10-10-10 worden geconfronteerd.

Volgens de gedeputeerden kan er met een meer praktische benadering veel geld worden bespaard. De delegaties stellen dat uitgezonderd het ministerie van Onderwijs, ze bij alle andere departementen weinig begrip krijgen voor de bijzondere, kwetsbare positie van de eilanden.

Foto: Nico van der Ven

Commissielid Gert-Jan Segers concludeerde dat Nederland zich met te veel zaken op de eilanden wil bemoeien. “Kunt u een lijstje voor ons maken van wat minder kan en wat juist meer zou moeten gebeuren?”

Ook Ronald van Raak (SP) wierp de vraag op of de oplossing moet worden gezocht in ‘minder Nederland’. “Wij zijn Nederland, wij maken ontzettend graag regels, gaan dan toezicht houden om vast te stellen dat ze niet werken waarna we een commissie benoemen die consultants inhuurt om onderzoek te doen. Er gaat veel geld naar de eilanden maar dat gaat grotendeels op aan ambtenaren,  consultants en gereis. De vraag is: Hoe gaan we ervoor zorgen dat het geld wel goed wordt besteed?”

De commissieleden toonden zich bereid om de boodschap van de eilanden over te brengen aan de ministers.

Door: Belkis Osepa