Burney El Hage en Ramoncito Booi tijdens de regiezitting van de Zambezi-zaak

Burney El Hage en Ramoncito Booi tijdens de regiezitting van de Zambezi-zaak

KRALENDIJK – Advocaat Geert-Jan Knoops heeft tijdens de regiezitting van de Zambezi-zaak tientallen punten naar voor gebracht om aan te tonen dat de rechtszaak tegen zijn cliënten Ramoncito Booi, Burney El Hage en diens vrouw, onwettig en onrechtmatig zou zijn. Volgens de verdediging heeft het Openbaar Ministerie én het Gemeenschappelijke Hof fout na fout begaan in de Zambezi-zaak. Knoops spreekt van “smetonderzoek”.

Hij vraagt de rechtbank het OM niet ontvankelijk te verklaren en vindt dat de inhoudelijke behandeling van het proces niet mag plaatsvinden: “Het OM heeft geen opsporingsbevoegdheid meer gehad nadat de zaak in 2011 was geseponeerd”, aldus Knoops in zijn betoog. “Er is sprake van onbevoegde opsporingsdaden.”

De advocaat heeft de duur van het onderzoek uitgebreid aan de orde gesteld. “We hebben vastgesteld dat het OM het onderzoek niet binnen een redelijk tijdsbestek heeft laten plaatsvinden”, aldus Knoops. Ook het Hof krijgt stevig kritiek. “Het Hof had geen nadere opsporing mogen toestaan. Tevens zijn er door het Hof geen termijnen gesteld waarin het gerechtelijk onderzoek had moeten gebeuren.”

Knoops ging twee en een half uur lang de gehele procesgeschiedenis van de Zambezi-zaak na. “Het OM overschrijdt eerdere termijnen en het Hof grijpt niet in”, aldus Knoops. Door de mediabelangstelling hebben de verdahten kwalijke gevolgen ondervonden in hun privéleven en hun maatschappelijke positie. Tevens waren ze verstoken van informatie. Pas dit jaar hebben de verdachten en hun raadslieden het strafdossier goed kunnen inzien, terwijl de media dat al hun in bezit hadden.

Nog een hele reeks van andere punten zijn fout gegaan in de Zambezi-zaak, vindt Knoops: in  de dagvaarding staan meer feiten die mijn cliënten ten laste worden gelegd en dan waarvoor er toestemming is gegeven voor vervolging. De feiten vallen niet ‘binnen vervolgingsreikwijdte, aldus Knoops. De verdachten zijn volgens hem bovendien suggestief verhoord door de rijksrecherche.

Knoops. “Het recht moet op de juiste wijze worden toegepast. Het hele onderzoek en de bewijzen kunnen niet worden herbruikt tegen Booi, El Hage en zijn vrouw.

Officier van Justie Leomar Angela moet nog aan het woord komen om verweer te voeren tegen de stellingen van Knoops. Ook het Hof moet antwoorden. Dat gebeurt pas in een later stadium. Er is al aangegeven dat er meer tijd nodig is om deze antwoorden te kunnen formuleren.

 Door Belkis Osepa