Overleg door de advocaten over de voortgang van de Zambezi-zaak - foto: Belkis Osepa

Overleg door de advocaten van de verdediging over de voortgang van de Zambezi-zaak – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – Officier van Justitie Leomar Angela weerlegt de kritieken van advocaat Geert-Jan Knoops dat de Zambezi-zaak onrechtmatig en onwettig is verlopen.

Volgens Angela is het gerechtelijke vooronderzoek én de vervolging van Ramoncito Booi, Burney El Hage en zijn vrouw transparant verlopen. “We zijn niet onbehoorlijk bezig geweest.”

Rechter Irma Lips maakt op maandag 9 december bekend of de Zambezi-zaak wordt voortgezet of dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk wordt verklaard, zoals verzocht door advocaat Geert-Jan Knoops.

Verkeerde interpretatie
Tijdens de eerste regiezitting van de corruptiezaak Zambezi nam officier van justitie Leomar Angela de tijd om vrij rustig en gedetailleerd uit te leggen hoe het procesverloop van de zaak is gegaan. In zijn juridisch betoog gaf hij uitleg over wetsartikelen, die volgens hem verkeerd zijn geïnterpreteerd door de verdediging en diens adviseur professor Jan Reijntjes. “Wat voor de rechtbank ligt is het resultaat van monnikenwerk. Laat het stranden op legitieme redenen, niet op verkeerde interpretaties van wetsartikelen.”

Angela onderstreept het bijzonder complexe karakter van de Zambezi-zaak. “Ik ben de laatste die zou beweren dat de zaak typisch is. Deze zaak heeft een bijzonder atypisch verloop. Toch wil ik dat wordt vastgelegd dat het opsporingsonderzoek altijd transparant en openhartig is gebeurd.”

Complex
De verdediging heeft eerder op de dag ruim te tijd genomen om te betogen dat de zaak zich te lang voortsleept, met alle gevolgen voor de drie verdachten. Ook deze argumentatie veegt Angela van tafel. “De zaak is complex. Omdat er zoveel tijd is verstreken kan niet de conclusie worden getrokken dat de zaak is blijven liggen.” Ook de kritiek op het Hof dat geen beëindigingstermijn was vastgesteld voor het gerechtelijk vooronderzoek weerlegt Angela. “Er is een uiterste termijn gegeven waarin het onderzoek moest worden voortgezet en beëindigd. Er was een begin en een eind”, aldus Angela.

Mopperen
Ten slotte geeft Angela aan dat er wel punten zijn waarover de verdediging mag ‘mopperen’. Bijvoorbeeld over de vraag of het Openbaar Ministerie niet buiten het kader van de vervolgingsopdracht heeft gehandeld. Ook betwistbaar is de hoeveelheid feiten die de verdachten Booi en El Hage ten laste worden gelegd in de dagvaarding. Deze zouden niet volgens de strekking van de vervolgingsopdracht zijn. Maar ook hierop heeft Angela een kant en klaar antwoord. De ten laste gelegde feiten hebben met elkaar te maken. De vervolgingsopdracht moet volgens Angela niet nauw worden gezien.

Een belangrijk discussiepunt tijdens de regiezitting is de vraag wie de beslissing heeft genomen om het onderzoek te seponeren. Het OM had toen de tijd tot 1 november 2010 om het onderzoek af te ronden. Volgens Angela betoogde Knoops ten onrechte dat de rechter-commissaris degene is die heeft bepaald dat het onderzoek moest stoppen. Daardoor was er geen juridische basis voor nadere opsporing en onderzoek.

“Het is het OM dat de beslissing heeft genomen om het onderzoek beëindigd. Door tijdnood was ik gedwongen om de zaak te seponeren. Maar een sepotbeslissing betekent niet dat de verdachten nimmer verder vervolgd kunnen worden.” Angela legde verder uit dat nadat de stichting Fundashon Bon Gobernashon een zaak heeft aangespannen tegen het sepot, de rechtbank heeft besloten dat het onderzoek moest voortduren.

Rechter Irma Lips zal op maandag 9 december in gaan op de kritieken van de verdediging dat het Hof geen nadere opsporing had mogen toestaan. Ze zal ook uitspreken of het OM niet ontvankelijk wordt verklaard.

Door Belkis Osepa