Ramoncito Booi leest het verhaal in de NRC dat hij jarenlang is bespioneeerd op zijn laptop - foto" Belkis Osepa

Ramoncito Booi leest in NRC-online het verhaal dat hij jarenlang is bespioneerd – foto: Belkis Osepa

WILLEMSTAD – Ramoncito Booi en Burney El Hage klinken niet echt verrast toen het nieuws over de jarenlange illegale spionage  door de Nederlandse AIVD onthuld werd door NRC Handelsblad. “Onmogelijk. Zo omgaan met politici zou in de Nederlandse rechtstaat nooit moeten gebeuren”, reageert Ramoncito Booi.

NRC Handelsblad meldt op donderdag dat de ex-leider van de coalitiepartij UPB en de demissionaire gedeputeerde Burney El Hage van 2005 tot 2010 illegaal bespioneerd werden, omdat toen de Antilliaanse regering noch de lokale inlichtingendienst daar van op de hoogte waren of toestemming hadden verleend. De NRC komt met deze onthullingen na onderzoek op de eilanden. De krant sprak met informanten van toen, die de bewijzen van de spionagepraktijken overlegden.

Verslaggever Belkis Osepa sprak met Ramoncito Booi

Aftappen
Het nieuws bevreemdt Ramoncito Booi niet zo erg. Hij had lang het gevoel dat hij bespied werd. “Ik zag altijd mensen om me heen die ik normaal niet zie. En mijn telefoon deed vreemd. Iedereen zei: je wordt afgetapt, je wordt bespioneerd. Maar ik had daar geen moeite mee, want ik doe niets verkeerds.” Booi en El Hage verschijnen op 25 november voor de rechter in de Zambezi-zaak. Ze worden verdacht van onder andere witwassen, corruptie en valsheid in geschrifte. Ook de vrouw van El Hage staat terecht.

Booi laat de kwestie over aan zijn advocatenteam onder leiding van de Nederlandse topadvocaat Geert-Jan Knoops. Wel vindt hij dat degenen die de opdracht hebben gegeven voor de spionage ‘dom en naïef’ zijn. “Alleen door het te vragen, kunnen ze op zo’n klein eiland te weten komen wat er gebeurt. Als je op Bonaire iets van iemand wil weten, nou binnen één dag weet je alles. Op Bonaire kent iedereen elkaar.”

Audio
Burney El Hage verklaart ook de aanpak van de spionage onthullingen van de NRC over te laten aan zijn advocaat Knoops. El Hage kreeg een audio opname te horen in een nieuwsuitzending van de lokale radio Radio Digital op Bonaire. De audio die in het geheim was opgenomen, kwam in handen van het radiostation. El Hage was toen minister in de Antillaanse kabinet. “Ik hoor mijn stem en ik weet ook waarover ik het had en met wie.”

“Dit is heel ernstig”, vindt de gedeputeerde, “dit is niet hoe je met mensen omgaat; hoe je met gesprekspartners aan tafel omgaat. Ik heb mijn werk met een schoon geweten gedaan en nog steeds geloof ik in het werk dat ik doe.” Hij verklaart verder dat hoogstwaarschijnlijk niet alleen de AIVD bezig was met spionage.

Rechtmatig
De onthullingen van NRC Handelsblad komen vier dagen vóór de regiezitting in de Zambezi-zaak. Advocaat Geert-Jan Knoops gaat de spionage kwestie door de AIVD zeker ter discussie stellen. De vraag rijst of de verkregen bewijzen in de zaak waarvoor Booi, El Hage en zijn vrouw terecht staan, rechtmatig zijn verkregen.

Door Belkis Osepa