Een geëmotioneerd Ramoncito Booi na de vrijspraak - foto: Belkis Osepa

Een geëmotioneerde Ramoncito Booi na de uitspraak – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – Ramoncito Booi en het echtpaar Burney el Hage en Ginia el Hage-Cicilia reageerden opgelucht en emotioneel toen rechter Irma Lips de verlossende woorden sprak: “U wordt vrijgesproken.” De drie verdachten in de Zambezi-zaak zijn vrijgesproken van fraude, valsheid in geschrifte en witwassen.

 
“Ik had geen twijfel in de Zambezi-zaak”, zegt Burney el Hage als reactie op de vrijspraak van de alle ten laste gelegde feiten. El Hage hekelt het feit dat zij ruim vijf jaar lang vervolgd werden door het Openbaar Ministerie (OM), zonder dat er bewijzen zijn voor de beschuldigingen.

Belkis Osepa was bij de uitspraak en sprak met Burney el Hage en Ramoncito Booi

Voorbereid
El Hage: “Ik heb niemand verkeerd geïnformeerd. Daarom had ik geen twijfels.” Toch is El Hage opgelucht dat dit gedeelte van de rechtszaak voorbij is. Hij is erop voorbereid dat het OM in beroep kan gaan. “Na vijf jaar heb ik een stukje verdediging daartegen opgebouwd, daar reken ik op om verder te kunnen gaan.”

Burney en Ginia el Hage - foto: Belkis Osepa

Burney en Ginia el Hage – foto: Belkis Osepa

 
Rechter Irma Lips heeft uitgebreid beargumenteerd waarom de ten laste gelegde feiten niet wettig en overtuigend genoeg waren om de Zambezi-verdachten te berechten. Volgens de rechter is het niet bewezen dat er opzet was om valsheid in geschrifte te plegen en dat de verdachten in strijd met de waarheid hebben gehandeld in het aanvragen van hypothecaire leningen en het achterwege houden van een schuld. Ook de beschuldiging van witwassen hypotheekgelden is, op basis van de eerdere afgewezen feiten, van tafel geveegd.

 
Bezinken
Ramoncito Booi kwam ook met tranen in zijn ogen naar buiten na de uitspraak van Lips. Hij werd vrijgesproken van het opmaken van een valse transportakte voor de verkoop van twee percelen grond op Bonaire. Booi: “Ik moet tijd nemen om dit goed te laten bezinken en kijken hoe ik met mijn leven doorga. Ten eerste ga ik overleggen met onze advocaten, dan zien we wel.” Ook hij is voorbereid op een mogelijke hoger beroep van het OM. Het OM is al in cassatie gegaan tegen het niet meenemen van de ambtelijke corruptie in de strafzaak.

 
Speculatief
Het verdedigingsteam van Knoops’advocaten reageerde ook opgelucht. “De vrijspraken zijn juridisch en ook feitelijk meer dan terecht, gelet op de zeer speculatieve bewijsvoering van het OM waarbij ook de zeer suggestieve dossiervorming door de Nederlandse Rijksrecherche opviel”, aldus Geert-Jan Knoops in een verklaring. Hij geeft aan dat de verdachten de vrijspraak ervaren als een vorm van rehabilitatie.

 
Overigens heeft rechter Irma Lips de verweren van de verdediging over de overschrijding van de redelijke termijn van berechting, de schending van de onschuldpresumptie verworpen. Volgens de rechtbank zijn de dagvaardingen geldig en het gerecht is bevoegd de zaak te behandelen. Het OM is ontvankelijk in de vervolging, dus Lips gaf aan geen redenen te hebben voor schorsing van de vervolging.

 
Door Belkis Osepa