Verdediging in gesprek met de verdachten - foto: Belkis Osepa

Advocaat Knoops in gesprek met de verdachten – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – Het verdedigingsteam van Knoops’advocaten bekritiseerde in sterke bewoordingen het Zambezi-onderzoek en de bewijsvoering van het Openbaar Ministerie tijdens de inhoudelijke behandeling van de Zambezi-zaak.

 
Op de derde zittingsdag hield advocaat Geert-Jan Knoops zijn pleidooi in de rechtszaak tegen het echtpaar Burney el Hage en Ginia el Hage-Cicilia. Maandag heeft officier van Justitie Leomar Angela een voorwaardelijk celstraf van tien maanden met een proeftijd van drie jaar en ook 240 uur aan dienstverlening, geëist. Het echtpaar wordt valsheid in geschrifte ten laste gelegd en ook witwassen in verband met hypotheekfraude. Rechter Irma Lips doet – net als in de zaak tegen Ramonsito Booi – uitspraak op 15 april.

 
Selectief
Knoops stelde in zijn pleidooi dat Angela met veel onjuiste aannames kwam om het echtpaar El Hage veroordeeld te krijgen. Knoops vindt dat uit het onderzoek en bij het OM duidelijk is gebleken dat er een gebrek aan kennis is van de bancaire wereld. “Het OM is selectief omgegaan met de bewijsmiddelen. In de computers zit veel ontlastend materiaal. Er is niet gekozen voor het inzetten van een deskundige om objectief te laten berekenen wat de financiële inbreng was van het echtpaar tijdens de bouw van hun huis.”

 
Het verdedigingsteam was ook niet te spreken over de verhoren waarbij de getuigen ‘bewust op de verkeerde been zijn gezet’, aldus Knoops. “Alle getuigenverklaringen zijn van geen waarde. Er is geen sprake van objectiviteit en eerlijkheid. De bankbetaling in fasen was om te controleren dat het geld voor de bouw en niet voor andere doeleinden werd gebruikt. Het OM slaat de plank volledig mis.”

 
Aandacht
Officier van Justitie Leomar Angela was kort in zijn antwoorden als reactie op het pleidooi van Knoops. “Ik ben al zeer uitvoerig geweest en me toegespitst op de feiten zoals ze staan in de tenlastelegging. Ik hecht eraan te benadrukken dat er heel veel aandacht besteed is aan deze zaak. Ik ben niet selectief te werk gegaan en heb de verdediging niet bemoeilijkt. Kern van het betoog van de raadsman is uiteraard omdat hij zich niet kan verenigen met de lezing van het OM.”

 
Advocaat Knoops-Hamburger was niet te spreken over die opstelling van Angela. “Ik vind het opmerkelijk dat de officier na ons vier uur lang te hebben aangehoord, onze visie volledig onbesproken laat. Het is onvoorstelbaar dat er geen enkel reactie en verweer wordt ingebracht.”

 
Impact
Het echtpaar El Hage kreeg aan het einde van de zitting kans om hun laatste woord te doen. Zowel Ginia el Hage-Cicilia als Burney el Hage schetsten hoe groot de impact van de Zambezi-zaak is op hun leven. Volgens Ginia el Hage-Cicilia zijn de door het OM gebruikte criteria voor witwassen van geld en drugshandel, niet toepasbaar op haar familie. “We zijn door het OM in de drugswereld en criminele circuit geplaatst zonder enige basis.”

 
Het echtpaar uitte tevens kritiek op de media, de oppositiepartijen op Bonaire en de stichting Fundashon Bon Gobernashon die de zaak aanhangig heeft gemaakt bij de rechtbank. “Niemand maakt zich zorgen om mijn rechten en van mijn familie. Dit proces heeft ons heel veel pijn gedaan.”

 
Door Belkis Osepa