Overleg door de advocaten over de voortgang van de Zambezi-zaak - foto: Belkis Osepa

Overleg door de advocaten over de voortgang van de Zambezi-zaak – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – Rechter Irma Lips heeft het verzoek van het Openbaar Ministerie (OM), om drie proces-verbalen als bewijsstukken in te voeren tijdens de behandeling van de Zambezi-zaak, afgewezen.

 
Vandaag begon de inhoudelijke behandeling van de Zambezi-zaak, waarbij Burney El Hage en Ginia El Hage-Cicilia terecht staan. Als het qua tijd meezit, vindt morgen de inhoudelijk behandeling plaats tegen verdachte Ramonsito Booi.

 
Getuigenverklaringen
Offcier van Justitie Leomar Angela overhandigde twee proces-verbalen met nieuwe informatie, die betrekking hebben op getuigenverklaringen van twee directeuren van de Banco di Caribe, waar het echtpaar El Hage bankiert. Volgens Angela zijn de nieuwe proces-verbalen opgesteld naar aanleiding van die verklaringen. Het gaat om de feitelijke informatie over een eerdere lening bij de Rabobank, die niet zou zijn opgegeven op een aanvraagformulier voor een nieuwe lening. Het echtpaar wordt valsheid in geschrifte en witwassen verweten.

 
Advocaat Geert-Jan Knoops heeft meteen protest aangetekend en aangegeven dat de verdachten al bijna vijf jaar wachten op de behandeling van de zaak. Angela heeft geen argumenten gegeven, vindt Knoops, om het nieuwe proces-verbaal te rechtvaardigen. “Het moment is ontijdig om een stuk in te brengen kort voor de inhoudelijke behandeling”, aldus Knoops. “We hebben nu geen kans gehad om die twee directeuren te confronteren met hun verklaringen.”

 
Laat
De verdediging heeft ook beargumenteerd dat het OM vrij laat met de proces-verbalen komt, terwijl bepaalde informatie al ruim zeven maanden is blijven liggen. Daardoor heeft de verdediging geen kans gezien om het op te pakken. Het tweede proces-verbaal, dat gaat over cijferverschillen van tientallen Antilliaanse guldens, is volgens de verdediging niet gebaseerd op onderzoek van de verschillen in de bancaire wereld, maar is slechts ‘interpretatie van documenten zonder moeite te hebben gedaan om ze te verifieren’. “Het is een suggestief proces-verbaal.”

 
Knoops haalde jurisprudentie aan die aantoont dat in het verleden het Hof laat ingebrachte proces-verbalen (pv’s) heeft geweigerd. Deze pv’s in kwestie hadden eerder ingediend moeten worden, want ze waren al in het bezit van het OM. Dit is ook het geval in de Zambezi-zaak, zegt Knoops. De pv’s gaan over de maandelijkse aflossingen en kostenverschillen.

 
Procesorde
In de ochtend werd de zaak drie keer geschorst door rechter Lips. De rechter besloot dat op basis van de jurisprudentie en de planning, ze de nieuwe bewijsstukken weigert. “De planning is er al. De getuigen zijn gehoord. Het eerste proces-verbaal is al geruime tijd beschikbaar, maar door het OM vergeten in te brengen. Daar was voldoende tijd voor. Ik acht het in dit stadium in strijd met de beginsel van behoorlijk procesorde.” Tevens zegt Lips: “het OM trekt conclusies in het tweede proces-verbaal aan de hand van de verklaringen, maar die conclusies zijn aan de rechter voorbehouden.”

 
Toen kwam Angela met nog een proces-verbaal over valsheid in geschrifte bij de begroting (quotation) van de kosten voor het gebouwde huis van de El Hage’s, opgesteld door de aannemer. Het stuk zat in het dossier van de verdediging maar was niet gedateerd en getekend. Angela stelt dat na nader onderzoek het originele stuk is gevonden op de computer van El Hage, die stond in een beslagdepot.

 
Knoops: “we betwisten de wijze hoe het document is aangetroffen door het OM. Volgens El Hage stond het document niet op zijn computer. We kunnen nu geen forensisch technisch onderzoek doen om het te verifiëren.” Knoops stelt ter discussie hoe het hele onderzoek en verhoren gebaseerd waren op de begroting, terwijl het stuk er officieel niet was. Rechter Lips weigerde ook dit document.

 
Door Belkis Osepa