Clark Abraham. Foto: Pieter Hofmann.

Clark Abraham – foto: Pieter Hofmann

DEN HAAG – Nederland wil eerder gemaakte afspraken niet nakomen. Bonaire loopt daardoor miljoenen dollars mis. Dat stelt de Bonairiaanse delegatie op de Caribisch Nederland Week.

In 2010 is in een bestuurlijk akkoord afgesproken dat Nederland opdraait voor het onderhoud aan de infrastructuur. Onderhoudskosten aan overheidsgebouwen (waaronder scholen), havens, luchthavens en wegen vallen daaronder. Destijds zijn de kosten geraamd op ongeveer 80 miljoen dollar.

Pieter Hofmann in gesprek met Clark Abraham

Vrije uitkering
Nederland moet ook de vrije uitkering aan Bonaire verhogen. Onlangs concludeerde onderzoeksbureau IdeeVersa dat de vrije uitkering momenteel 5,5 miljoen dollar te laag is. Delegatieleider Clark Abraham: “Daar bovenop zegt Nederland nu dat zij niet gaan dragen wat buiten onze begroting en vrije uitkering valt.”

Toen Henk Kamp in 2010 voor deze afspraken tekende, vertegenwoordigde hij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I en M) is niet van plan om aan de afspraken te voldoen. Bonaire moet bij BZK aankloppen, vinden zij. Abraham: “Maar alle akkoorden zijn getekend door de staatssecretaris van BZK, namens de regering van Nederland.”

Meerjarenplan
De passieve houding van de Nederlandse ministeries stelt de Bonairianen teleur. Abraham: “Juist het ministerie van Economische Zaken (EZ) is een beetje afzijdig.” Volgens de delegatieleider heeft EZ wel een presentatie, maar ‘niks inhoudelijks’ op de agenda gezet voor de CN-week. Abraham: “Wij hebben wel een meerjarenplan met concrete voorstellen gemaakt. Maar als we vragen om het op te nemen in het meerjarenplan, gebeurt dat niet.”

In september presenteert de Nederlandse regering de begroting voor volgend jaar. Afspraken die in deze week gemaakt worden komen niet meer op de begroting voor 2016, maar een jaar later. Een van de ingebrachte agendapunten is daarom om de CN-week voortaan in februari te houden.

Akkoord
Het bereiken van een akkoord is ver weg. Abraham: “Al zou er een akkoord gesloten worden, dan is het de vraag wat dat akkoord waard zou zijn. Welke waarde heeft de handtekening van de minister van Binnenlandse Zaken voor andere ministeries? Blijkbaar is er ruimte om daaraan te twijfelen.”

Door Pieter Hofmann