Staatsrechtgeleerde Douwe Jan Elzinga stelt dat de constitutionele positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) vrijwel vast staat. De afgesproken evaluatie in 2015 zal  daar ‘niet veel meer aan kunnen veranderen’, zegt Elzinga in Binnenlands Bestuur.

De mening van de staatsrechtgeleerde heeft te maken met het feit dat de Tweede Kamer al een grondwetswijziging heeft geformuleerd, die in de eerste lezing in de kamer is aangenomen. In de wijziging worden de eilanden als openbare lichamen in de grondwet opgenomen. Binnenkort behandelt de Eerste Kamer de wijziging.

In 2015 wordt de status van de zogenaamde BES-eilanden geëvalueerd. Zowel de burgers als de politici van de BES-eilanden gaan er nog van uit dat zij tijdens de evaluatie in 2015 nog kunnen sleutelen aan de band met Nederland. Bonaire, St. Eustatius en Saba zijn dan vijf jaar onderdeel van Nederland in de vorm van bijzondere openbare lichamen. Momenteel wordt nagedacht over de vorm waarin deze evaluatie moet worden gegoten.

Door: Belkis Osepa