Statiaanse en Sabaanse delegatie bij receptie Caribisch Nederland-week - foto: Jamila Baaziz

Statiaanse en Sabaanse delegatie bij receptie Caribisch Nederland-week – foto: Jamila Baaziz

DEN HAAG – Een duidelijke richting geven aan de toekomst van Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Dat is deze week voor alle betrokkenen een cruciaal speerpunt tijdens de Caribisch Nederland-week die maandag van start ging.

Chris Johnson over de Sabaanse prioriteiten (bijdrage: Jamila Baaziz)

Carlyle Tearr over de Statiaanse prioriteiten (bijdrage: Jamila Baaziz)

Ronald Plasterk over meerjarenprogramma’s (bijdrage: Jamila Baaziz)

“Soms is het verschil tussen de eilanden en Den Haag bijna net zo groot als de afstand tussen de eilanden en Den Haag in kilometers,” zegt de Sabaanse gedeputeerde Chris Johnson. Tijdens een receptie voor de delegaties onthult minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een verkeersbord met daarop de afstand van Schiphol tot de eilanden van Caribisch Nederland.

Voor Johnson is het bord een symbool voor de verschillen op economisch, sociaal en cultureel gebied tussen Nederland en Caribisch Nederland. “De bedoelingen zijn goed, maar in de huidige voorstellen voor de meerjarenplannen vanuit Den Haag moeten nog wel aanpassingen komen, waardoor er meer in komt te staan wat de eilanden willen. Het is nu teveel een opsomming van alle plannen die er zijn.”

Statia
“We willen na deze week met concrete resultaten naar huis kunnen gaan”, zegt Carlyle Tearr, gedeputeerde op Sint Eustatius. “In de voorstellen die we hebben gekregen moeten echte toezeggingen komen, zodat er achteraf geen verrassingen meer kunnen ontstaan. Ik hoop dat we eind deze week zover zijn.”

Belangrijke resultaten voor Sint Eustatius die Tearr hoopt te bereiken zijn de goedkeuring voor een administration building en duidelijkheid over onder meer sociale ontwikkelingen en verbeteringen van de infrastructuur, zoals afvalverwerking.

Onthulling verkeersbord door minister Plasterk - foto: Jamila Baaziz

Onthulling verkeersbord door minister Plasterk – foto: Jamila Baaziz

Saba
De discussie over ‘een voor Nederland aanvaardbaar voorzieningenniveau’ op de eilanden is voor Johnson nog altijd een belangrijk discussiepunt dat hij graag wil bespreken. “Want wat je gaat doen in de toekomst hangt natuurlijk nauw samen je visie op wat je wil bereiken.”

Johnson heeft daarnaast een aantal concrete wensen op het gebied van afvalverwerking en wegen. En ook de evaluatie in 2015 van de staatkundige veranderingen is voor hem, als lid van de werkgroep die deze voorbereid, een cruciaal punt: “Want wetten veranderen gaat niet zo snel. Daar moet je dus nu al goed naar kijken.”

Meerjarenprogramma’s
Plasterk beseft ook dat het tijd is voor een concrete visie op de toekomst van Caribisch Nederland. De meerjarenprogramma’s kunnen de richting vastleggen die gekozen wordt. “Ik begrijp dat het gevoel van richting er tot nu toe onvoldoende was. Tot nu toe werd er tijdens de CN-week altijd wel iets bereikt, maar dat was toch niet genoeg.”

“Ook hoge ambtenaren moeten dienstbaar zijn aan het leven van gewone mensen, zowel in Caribisch Nederland als in Nederland. De goede wil en houding daarvoor is er, maar nu moeten we gaan organiseren dat dit gebeurt. Dat gaan we nu doen. Het is zonde als de mensen op de eilanden eigenlijk andere prioriteiten hebben dan we in Den Haag denken.”

De definitieve meerjarenprogramma’s moeten in het voorjaar van 2015 helemaal klaar zijn om ondertekend te worden door alle betrokkenen.

Door Jamila Baaziz