Foto: John Samson

ORANJESTAD – Sint-Eustatius en Nederland lijken nog geen toenadering te hebben gevonden. Volgens de lokale coalitie zou de hoogste ambtenaar namens minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties (BZK) niet transparant zijn geweest over zijn bezoek aan het eiland vorige week.

Reden voor meer wantrouwen tegenover Den Haag zijn de drie Nederlandse ambtenaren die op het eiland achterblijven na het bezoek van de BZK-delegatie, die er was onder leiding van secretaris-generaal Richard van Zwol.

De ambtenaren willen met lokale bestuurders vergaderen, maar weigeren telkens te vertellen wie ze precies zijn en waarover zij precies willen afspreken. Dat laat een mailwisseling tussen de Nederlandse ambtenaren en lokale bestuurders zien.

‘Slinkse manieren’
De coalitiefracties PLP en Merkman zeggen onaangenaam verrast te zijn, omdat het ministerie de komst van de ambtenaren zou hebben verzwegen – terwijl er nog gevraagd werd voor ‘open en eerlijke’ gesprekken. Voor de lokale coalitie komt dit incident met de Nederlandse ambtenaren bovenop de stapel aan voorbeelden die zij zeggen te hebben over de ‘slinkse manieren’ waarop Nederland met het eiland omgaat.

In een recente brief schrijven dezelfde coalitiefracties aan de secretaris-generaal: “Het is te betreuren dat, ondanks de eerlijke en open gesprekken die we dachten dat we met u en uw delegatie hadden, het nu duidelijk is dat u niet open, transparant of te goeder trouw was tijdens uw bezoek. Het is duidelijk dat u niet de bedoeling had om bekend te maken wat het doel en de intenties waren van uw bezoek, namelijk om stilletjes het lokale bestuur over te nemen onder het mom van ondersteuning aanbieden voor ‘capaciteit opbouwen’.”

Dialoog
Afgelopen week stuurde Sint-Eustatius nog een uitgebreide brief aan minister Plasterk met verschillende aantijgingen, waaronder dat hij niet transparant zou besturen. Het lokale bestuur wacht in de tussentijd op antwoord van de over hun voorstel voor een dialoog tussen het eiland, Nederland en verschillende instellingen over de situatie op het eiland.

Ook worden het bestuur van Sint-Eustatius en BZK het niet eens over de benoeming van een waarnemend gezaghebber. BZK heeft de in Nederland omstreden topambtenaar Jenny Thunnissen voorgedragen; Sint-Eustatius gaat hier absoluut niet mee akkoord. De lokale coalitie heeft zelf Alida Francis voorgedragen. Zij werkt bij de communicatie afdeling van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).

Sint-Eustatius wil geen (tijdelijk) waarnemende gezaghebber maar gelijk een vaste gezaghebber benoemen voor de komende 6 jaar. Het eiland zit zonder een gezaghebber sinds het aftreden van Gerald Berkel in april 2016. Huidig waarnemend gezaghebber Julian Woodley is volgens het bestuurscollege ongeschikt.

Verkeerde keelgat
Maar met name het strenge financiële toezicht zit de Statianen dwars, maar ook de volgens hen voortdurende, niet onderbouwde, aantijgingen van onbehoorlijk bestuur schieten de Statiaanse overheid steevast in het verkeerde keelgat.

Het bestuurskantoor van St. Eustatius

Volgens eilandsraadslid en leider van Progressive Labour Party (PLP) Clyde van Putten zijn de beschuldigingen niet gesubstantieerd en gebaseerd op roddel. “De beschuldigingen van wanbestuur en slecht financieel bestuur houden geen stand. Het huidige financieel toezicht door het Cft en het ministerie verzekert een begrotingsevenwicht en voorkomt dat er uitgaven buiten de begroting om kunnen worden gedaan, zonder voorafgaande goedkeuring van de minister.”