Foto: Leoni Leidel-Schenk

WILLEMSTAD – Emsley Tromp, sinds 1991 president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS), is tijdens zijn loopbaan wel vaker beschuldigd. Maar morgen moet hij zich echt verdedigen voor de rechter. Tromp zou namelijk geld ten behoeve van privé-pensioenfondsen doorgesluisd hebben.

De ‘schade’ die Curaçao heeft geleden, wordt door het Openbaar Ministerie van het eiland geschat op 5.5 miljoen gulden (2.8 miljoen euro). Morgen in de rechtbank van Willemstad begint de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen Tromp, die de naam ‘Saffier’ heeft gekregen.

‘Ingegeven door Nederland’
In augustus vorig jaar legde Tromp tijdelijk zijn functie neer. De ontslagprocedure is inmiddels door de Raad van Ministers in gang gezet. Volgens Tromp gaat het om een ‘politieke vervolging’, ingegeven door Nederland. Tromp’s advocaat Niels van der Laan onderstreept dat het hier gaat om een ‘politiek proces van hogere machten.’

Het Saffier-onderzoek is uitgevoerd door het Team Bestrijding Ondermijning (TBO), waar Nederland 22 miljoen voor beschikbaar heeft gesteld. TBO doet grootschalig onderzoek naar de verwevenheid van onder- en bovenwereld in Curaçao en Sint-Maarten.

Emsley Tromp (m), en zijn advocaten Niels van der Laan (r) en Gabriel Murray (l). Foto: Leoni Leidel-Schenk

Van der Laan verzocht rechter Tjarda van der Spoel tijdens de regiezitting in juli om het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren, maar de rechter koos voor meer onderzoek.

Financieele Dagblad
Tromp kwam in de zomer van 2016 ook in opspraak na publicaties in het Financieele Dagblad (FD). De krant had een geheim rapport van de Nederlandse Bank in mogen zien. Daaruit zou blijken dat de lokale verzekeraar Ennia is leeggehaald onder het toeziend oog van de Centrale Bank, die toen onder leiding van Tromp stond. Ook zou Tromp volgens de krant zelf gesjoemeld hebben met privé-uitgaven. Tromp noemde het in een speciaal ingelaste personferentie een lastercampagne tegen zijn persoon. “Ik begrijp niet dat zo’n krant feitelijke onjuistheden verkondigt, die bovendien makkelijk weerlegbaar zijn”, verklaarde Tromp destijds.

Woensdag is er opnieuw een inval gedaan bij Ennia, in verband met de zaak Saffier. In een korte persverklaring laat het bedrijf vandaag weten dat ‘het een zaak tegen een ex-cliënt van Ennia betreft, die verdachte is in een strafrechtelijke zaak’. Het bedrijf benadrukt dat ‘noch Ennia noch een van haar medewerkers verdachte is in deze zaak’. Het OM bevestigt dit.

Rapport PWC
In het najaar van 2014 werd een rapport van PwC-Nederland over het functioneren van CBCS publiek gemaakt. Daarin stond onder andere dat Tromp ‘de besluitvorming te zeer naar zich toe kan trekken, de macht concentreert zich bij hem’.

Voor de publicatie in het FD waren er al berichten in de lokale media over de privé-financiën van Tromp. Zo zou een lening van 3 miljoen gulden zonder onderpand aan het kledingbedrijf van zijn toenmalige vriendin zijn gegund. Een deel daarvan, 400.000 dollar, zou zijn doorgesluisd naar zijn eigen pensioenfonds.

Integriteitsonderzoek
In reactie eisten de toenmalige minister van Financiën van Curaçao, José Jardim en Sint-Maarten, Richard Gibson, een integriteitsonderzoek naar Tromp door de Veiligheidsdienst. Curaçao en Sint-Maarten zitten namelijk in een gezamenlijke monetaire Unie met één Centrale Bank, dat in Willemstad het hoofdkantoor heeft. Ook de Tweede Kamer stelde vragen en zal de zaak morgen wellicht nauwlettend volgen.