Emsley Tromp gaat in de aanval | Dick Drayer

Emsley Tromp gaat in de aanval | Foto: Dick Drayer

WILLEMSTAD – Emsley Tromp gaat in de aanval. Maandagmiddag belegde de president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten een persconferentie waarin hij stelde dat er een lastercampagne tegen hem aan de gang is. Die is volgens Tromp ingezet door een bestuurder van de Girobank, nadat de bank onder curatele kwam in 2013. “We hebben daar zoveel onregelmatigheden ontdekt, dat die bestuurder ons bedreigd en wil dat we de onderzoeken stoppen. Maar ik wijk niet voor intimidatie”, zegt Tromp.

Waarom het Financieele Dagblad zich leent voor die lastercampagne is Tromp niet bekend. “Ik begrijp niet dat zo’n krant feitelijke onjuistheden verkondigd, die bovendien makkelijk weerlegbaar zijn.”

Emsley Tromp in gesprek met Dick Drayer

Integer
De president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten kreeg afgelopen weekend de volle laag van de financiële krant in Nederland. De Centrale Bank zou onder zijn leiding grote financiële risico’s hebben genomen. Ook zou Tromp zelf gesjoemeld hebben met privé-uitgaven.

In een toezichtrapport uit 2015 van de Nederlandse Bank – zo ontdekte de krant – staat dat er toenemende zorgen zijn over een goede functionerende en integere Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.

Consequenties
Tromp zegt bereid te zijn ‘de eer aan zichzelf te houden’. “Als ik merk dat deze affaire gevolgen heeft voor de financiële stabiliteit van het land en het vertrouwen ondermijnt, jazeker, dan trek ik mijn conclusies. Maar ik ben ervan overtuigd dat het hier gaat om een lastercampagne. En de aantijgingen zal ik daarom bestrijden.”

Behalve de Girobank wijst Tromp ook naar de situatie rondom de Raad van Bestuur van zijn bank. Die is nog steeds niet op volle sterkte. De twijfel van de Nederlandse Bank richt zich niet specifiek op het bestuur, maar op de totale Governance van de Centrale Bank, zegt Tromp. “Het gaat vooral om de onvoltalligheid van de Raad van Commissarissen en de voortdurende controverses binnen en tussen organen van de bank.

Ennia
het Financieele Dagblad opende een reeks deze week met de beschuldiging dat verzekeringsmaatschappij Ennia zou zijn ‘leeg getrokken’ door haar eigenaar, de  Iraans-Amerikaanse zakenman Hushang Ansary. “Absoluut niet waar”, zegt Tromp.

“Wij zijn verplicht maatregelen te nemen indien er ontwikkelingen zijn die de belangen van de polishouders bij Ennia aantasten”, zegt Tromp. “Maar daarvoor is geen enkele aanwijzing. Er is geen reden voor paniek. Er is geen reden om aan te nemen dat hun polissen in gevaar zijn.”

Door: Dick Drayer