President  van de Centrale Bank, Emsley Tromp - Foto: Dick Drayer

President van de Centrale Bank, Emsley Tromp – foto: Dick Drayer

WILLEMSTAD – De negatieve groei van de economie in Curaçao is het gevolg van de maatregelen van de overheid om haar eigen huishoudboekje op orde te krijgen. Dat zegt Emsley Tromp, president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten bij de presentatie van het jaarverslag 2013.

 
Tromp doelt vooral op dat de Curaçaoënaars minder besteed hebben, omdat er minder koopkracht was. “Dat lag aan de maatregelen die de overheid nam, waaronder de verhoging van de sociale premies”, aldus Tromp.

Dick Drayer in gesprek met Emsley Tromp

Sint Maarten
In Sint Maarten is de economische situatie beter. Het eiland heeft veel problemen met de overheidsfinanciën, maar de economie loopt goed. In Curaçao is het omgekeerde het geval. Daar is een economische krimp te zien van 0,8 procent, maar het huishoudboekje is min of meer in orde.

 
Investeringen
De president van de bank betwist niet de maatregelen in Curaçao op het gebied van de beheersing van de overheidsuitgaven, maar vindt wel dat die overheid achter is gebleven met investeringen of maatregelen om investering te bevorderen. Bovendien heeft Curaçao last van niet-economische factoren, zoals de bureaucratie en het ontbreken van politieke stabiliteit. Volgens Tromp is dat niet goed voor het vertrouwen, vooral van buitenlandse investeerders.

 
Nieuwe munt
De nieuw geslagen geldmunt heeft de beeltenis van koning Willem-Alexander, maar ook de aanduiding ‘Nederlandse Antillen’. Reden is het uitblijven van een politiek besluit om de Caribische Gulden in te voeren na 2010, toen Curaçao en Sint Maarten autonoom werden, maar monetair in een gezamenlijke unie stapten. De nieuwe munt wijkt af van de oude in vorm en legering en wordt bijvoorbeeld niet geaccepteerd door automaten.

 
Door Dick Drayer