Arubaanse klanten van Ennia zijn bezorgd of hun verzekeringen nog zijn gedekt - foto: Sharina Henriquez

Arubaanse klanten van Ennia zijn bezorgd of hun verzekeringen nog zijn gedekt – Foto: Sharina Henriquez

ORANJESTAD – Arubaanse klanten van Ennia reageren bezorgd op het nieuws dat ze mogelijk met ongedekte verzekeringen zitten. Voormalig president van de Arubaanse Centrale Bank, Rob Henriquez, noemt het echter ‘heugelijk’ dat deze berichten nu eindelijk naar buiten komen voor het publiek.

Het nieuws van Het Financieele Dagblad (FD) dat de eigenaar Hushang Ansary 570 miljoen euro uit het verzekeringsbedrijf haalde om te investeren in eigen bedrijven, heeft tot veel commotie geleid. Tienduizenden polishouders zouden mogelijk zonder te weten met ongedekte verzekeringen zitten. En het gebeurde onder de neus van de toezichthouders, de Centrale Banken van Nederland, Curaçao en St. Maarten. Voor Henriquez is dit echter oud nieuws: tien jaar geleden probeerde hij als bankpresident de overname van Ennia door Ansary al te voorkomen.

Sharina Henriquez in gesprek met Ennia-klanten en Rob Henriquez, voormalig president Centrale Bank van Aruba

Het is hem uiteindelijk niet gelukt om de overname van Ennia door Ansary te voorkomen omdat de Centrale Bank van Curaçao de overname al had goedgekeurd, zonder de benodigde documentatie over Ansary naar Aruba te sturen. “Het is mij nog wel gelukt om van de bevestiging dat Ennia hier was, een NV te maken zodat de Centrale Bank van Aruba er meer grip op kreeg als toezichthouder.” Doordat Henriquez grote problemen had met de toenmalige regering en na een paar maanden zijn contract al afliep, kon hij weinig meer doen. “Ansary had bovendien hele goede banden met de lokale politiek en de ‘checks & balances’, dus ook de Centrale Bank zelf.”

Macht van Ansary
Uiteindelijk verzocht Henriquez aan de De Nederlandse Bank en de toenmalige verantwoordelijke Nederlandse minister om een onderzoek te doen naar de antecedenten van de Iraans-Amerikaanse zakenman. “Die liepen allemaal op niets uit. Ze zeiden: er valt niets te doen, het is afgeschermd, we komen er moeilijk door heen. En wat ze hadden, wees volgens hen niet op malversatie, of iets in die geest.” Dat laatste gelooft Henriquez niet. “Ik geloofde Nederland wel over het afschermen, want de macht van Ansary is heel groot. Dat betekent dat hij in staat is om informatiekanalen tegen te houden. Voor mij droop het er direct vanaf dat het niet goed zat.”

Een aantal jaren terug uitte de directeur van Ennia Aruba zelf bij de Centrale Bank zijn bezorgdheid over de investeringen die hij moest doen van de verzekeringspremies. Dat leidde tot brieven van de Centrale Bank aan het bedrijf met dreiging van sancties. Uiteindelijk werd de directeur op non actief gezet door de Raad van Commissarissen die hem beschuldigde van het aannemen van geld onder de tafel. Vervolgens bleef het weer stil.

Onwetende klanten
Arubaanse klanten geven aan dat zij nooit zijn geïnformeerd over de situatie. “Ik heb al mijn verzekeringen al 35 jaar bij Ennia. Wauw, dit is nieuws voor mij”, zegt Edna Peña terwijl ze net bij Ennia vandaag komt. “Ik weet wel dat ik een jaar geleden een auto heb gekocht en alleen dekking voor elke keer een maand krijg. Dat vind ik vreemd.” Klant Marjorie Kock is bezorgd over wat het betekent voor de Arubaanse economie en haar pensioen. Sinds 2012 moeten bedrijven hun werknemers een pensioenregeling bieden en veel bedrijfspensioenen zijn ook bij Ennia ondergebracht.

Een commentaar van de Centrale Bank van Aruba is nog niet beschikbaar. Ook de Arubaanse Vereniging van Verzekeraars wil nog niet reageren. Ennia zegt de publicatie te betreuren. De verzekeraar bevestigt dat het nieuws is gebaseerd op een vertrouwelijk rapport van De Nederlandse Bank van juni 2015. Maar dat er gegevens ‘uit de context’ zijn gehaald en dat ‘enkele belangrijke gegevens’ niet waar zijn. De belangen van alle polishouders zijn en blijven ‘meer dan voldoende gewaarborgd’, aldus de verzekeraar.

Door: Sharina Henriquez