Minister van Financiën, José Jardim | Foto: Dick Drayer

Minister van Financiën, José Jardim | Foto: Dick Drayer

WILLEMSTAD – Bankpresident Emsley Tromp is geschorst. Dat heeft minister van Financiën José Jardim donderdagmiddag tijdens de persconferentie van de ministerraad bekendgemaakt. Het schorsingsbesluit is gezamenlijk genomen met collega minister van Financiën op Sint Maarten, Richard Gibson.

Tromp wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van belastingfraude en witwassen in de privésfeer. Vorige week viel Justitie zijn huis binnen en deed huiszoeking bij het Trustkantoor, waar de bankpresident een deel van zijn vermogen heeft ondergebracht.

Minister José Jardim in gesprek met Dick Drayer

Traject
Het traject dat door beide ministers is ingezet omvat niet alleen een schorsing voor de duur van het strafrechtelijk onderzoek, maar ook het besluit om binnen drie weken een tijdelijke president te zoeken voor de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).

Het statuut van de CBCS bepaalt dat een schorsingsbesluit alleen genomen kan worden op aanbeveling van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Bank. Die is al sinds de oprichting in 2010 niet voltallig en wordt op dit moment vertegenwoordigd door slechts drie in plaats van zeven leden.

Tijdens de persconferentie en in gesprek met José Jardim daarna, wordt niet duidelijk of de gedecimeerde RvC ook daadwerkelijk geconsulteerd is. Jardim wil alleen zeggen dat ‘de standpunten van de drie leden’ bekend zijn.

Van een gezamenlijk advies is geen sprake, erkent de minister, maar zegt dat het proces tot schorsing doorlopen is, zoals het statuut van de CBCS vereist. Jardim erkent dat de situatie met de RvC het optreden van de beide ministers bemoeilijkt. “Maar er is gehandeld in de geest van de wetgeving.”

Door Dick Drayer