NPO
NTR

De omgeving van Fort Oranje was afgezet tijdens de zitting - foto: Gijs van den Heuvel

De omgeving van Fort Oranje was afgezet tijdens de zitting - foto: Gijs van den Heuvel

KRALENDIJK – Aan het eind van een weinig verrassende pro formazitting in de zaak Drum zorgden drie verdachten voor een ongebruikelijk element. Zij betuigden spijt voor wat er op 17 augustus is voorgevallen; politieagent Ferry Bakx moest de nasleep van een overval op een woning in Sabadeco met de dood bekopen.

 

Hoewel de verdachten deels tegenstrijdige verklaringen hebben afgelegd hebben ze niet ontkend bij de zaak betrokken te zijn. Opvallend was volgens woordvoerder Norman Serphos van het Openbaar Ministerie (OM) dat geen van de advocaten om schorsing van de hechtenis voor hun cliënten heeft gevraagd.

 

OM-woordvoerder Norman Serphos over de nieuwe 3D-techniek die wordt ingezet in de zaak Drum

 

Lees verder »

Kinder- en jeugdpsycholoog Rhona Eustatius. Foto: Pieter Hofmann.

Kinder- en jeugdpsycholoog Rhona Eustatius - foto: Pieter Hofmann

ROTTERDAM – Opgroeiende jongeren met meerdere culturele achtergronden zijn extra kwetsbaar. Ze lopen meer risico op psychische en sociale problemen te ontwikkelen. Dat concludeert kinder-en jeugdpsycholoog Rhona Eustatius. Ze heeft ze een werkboek geschreven, ‘Het verhaal van mijn bestaan’, om hen op weg te helpen.

 

De gedachte is dat je door het vinden van je eigen - dubbele - culturele identiteit beter beschermd bent tegen gevoelens van bijvoorbeeld eenzaamheid, depressie en onmacht. Veel van de jongeren met een niet-Nederlandse culturele achtergrond zijn echter niet voldoende thuis in de ‘eigen’ cultuur. Eustatius: “Het is heel belangrijk om meer te weten van je achtergrond. Dat maakt het makkelijker om in de Nederlandse samenleving te functioneren.”

Lees verder »

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Ronald Plasterk. Foto: Pieter Hofmann.

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Ronald Plasterk - foto: Pieter Hofmann.

DEN HAAG - Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Ronald Plasterk heeft de Statiaanse begroting van 2017 afgekeurd. Volgens de bewindsman voldoet de conceptbegroting niet aan de wettelijke eisen, zo liet hij vandaag weten aan het bestuurscollege van Sint Eustatius.

 

Volgens Plasterk is het begrote personeelsbudget te krap. Ook is er geen ruimte gemaakt voor onvoorziene uitgaven en is het plan om de bestuurlijke problemen aan te pakken niet gedekt.

Lees verder »

Pointe Blanche gevangenis - foto: Hilbert Haar

Pointe Blanche gevangenis - foto: Hilbert Haar

PHILIPSBURG - Gevangenisdirecteur Edward Rohan beraadt zich over de inhoud van de meest recente voortgangsrapportage over de Pointe Blanche-gevangenis op Sint Maarten. “Het grootste struikelblok is geldgebrek.”

 

De voortgangscommissie vindt geldgebrek echter geen geldig excuus en is bijzonder kritisch op de gevangenisdirecteur. “De directeur laat onvoldoende zien dat hij resultaat en verbetering bereikt”, staat in de rapportage die minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties begin november aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ook roept de commissie de minister van Justitie op om hard in te grijpen. Rohan: “Diverse voorstellen op gebied van personeel en middelen zijn ingediend, maar het wachten is op goedkeuring. Alles kost geld en totdat het groen licht wordt gegeven, moeten we roeien met de riemen die we hebben.”

Lees verder »

Jongeren doen al jaren mee aan de honkbalweek – foto: Deya Mensche

Jongeren doen al jaren mee aan de honkbalweek – foto: Deya Mensche

WILLEMSTAD – Voor honkballers Diegomar Markwell en Ozzie Albies, staan de kinderen centraal tijdens de honkbalweek. Dit is één van de weinige momenten dat ze wat aan de jongeren kunnen teruggeven. Voor Ryeteri Merite en Nathan Castillo, beiden 12 jaar oud, is het een onvergetelijke ervaring om hun helden te ontmoeten.

 

In de ‘dugout’ van het Tio Daou Bòlpark ontmoetten Ryeteri en Nathan Diegomar Markwell en Ozzie Albies, waar ze foto’s maakten met hun helden en tips vroegen om zelf beter te leren spelen.

Lees verder »

Jet Bussemaker - foto: Gijs van den Heuvel

Jet Bussemaker - foto: Gijs van den Heuvel

KRALENDIJK – Na het behalen van basiskwaliteit door de meeste scholen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) moeten er nu verdere stappen worden gezet naar goed onderwijs. Daarvoor is de tweede Onderwijsagenda 2017-2020 getekend. “We kunnen nu voortbouwen op de eerste agenda”, zegt minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) na afloop van haar bezoek aan de drie eilanden.

 

De Scholengemeenschap Bonaire (SGB) was in die eerste periode een hoofdpijndossier voor de minister. Er waren bestuurlijke, financiële en inhoudelijke problemen. Begin dit jaar werd nog de examenbevoegdheid voor het mbo tijdelijk ontnomen. “Helaas heeft die school vaak mijn aandacht nodig gehad. Er was veel achterstallig onderhoud. Ik heb de indruk dat er nu een goed bestuur zit dat niet wegloopt voor problemen. Ik geloof dat ze de weg omhoog gevonden hebben”, aldus Bussemaker die ook de SGB bezocht.

 

Jet Bussemaker in gesprek met Gijs van den Heuvel

 

Lees verder »

‘Onderwijs gaat niet alleen over rekenen en taal, ook over je identiteit ontwikkelen’ - foto: Gijs den Heuvel

‘Onderwijs gaat niet alleen over rekenen en taal, ook over je identiteit ontwikkelen’ - foto: Gijs den Heuvel

KRALENDIJK – Onderwijs heeft ook te maken met zich veilig voelen op school. Dat geldt net zo goed voor homoseksuele jongeren. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maakt zich er sterk voor dat dit ook op de scholen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) gegarandeerd wordt.

 

”Ik ben ook minister van Emancipatie. Ik vind dit een belangrijk onderwerp. Onderwijs gaat niet alleen over rekenen en taal. Onderwijs gaat ook over persoonsontwikkeling, je eigen identiteit kunnen ontwikkelen. Ook een homo of een lesbische jongere moet veilig naar school kunnen. Daar is nog wel wat werk te doen hier.”

 

Jet Bussemaker in gesprek met Gijs van den Heuvel

 

Lees verder »

Kinderen bij het Sinterklaas Journaal. Foto: NTR

Kinderen bij het Sinterklaas Journaal - foto: NTR

HILVERSUM – Het wetenschappelijk onderzoek dat duidelijkheid moest geven over de beleving van zwarte piet onder donkere kinderen, is mislukt. Ouders hebben zich amper aangemeld.

 

Hoogleraar Judi Mesman, die het onderzoek leidt, zegt ‘werkelijk geen idee te hebben waarom’. “Vorig jaar hadden we voor hetzelfde onderzoek onder witte kinderen ruim 200 aanmeldingen. Dit jaar zijn we veel eerder begonnen en hebben we veel actiever geworven, toch hebben we maar tien aanmeldingen gekregen. Ik heb behoorlijk wat ervaring als onderzoeker, maar dit is me nog nooit eerder overkomen.”

Lees verder »

Foto: CURA+

Foto: CURA+ Support Foundation

WILLEMSTAD - Juni Martina* (39) is 14 maanden geleden gediagnosticeerd met het H.I.V. virus. Martina zat in een nieuwe relatie, vertrouwde zijn partner en gebruikte geen bescherming tijdens de gemeenschap en nam ook geen andere voorzorgsmaatregelen.

 

Martina zegt dat hij de emotionele klap van de diagnose iedere dag weer voelt. “Sommige dagen zijn moeilijker dan andere, en ik zou hier niet zijn zonder CURA+ Support Foundation, die mij veel begeleiding heeft gegeven om met mijn nieuwe realiteit om te kunnen gaan.

Lees verder »

Astrid McKenzie (PLP) tijdens een toespraak in september over vermeende sabotage door haar eigen ambtenaren

Astrid McKenzie (PLP) tijdens een toespraak in september over vermeende sabotage door haar eigen ambtenaren

ORANJESTAD – Gedeputeerde Astrid McKenzie is door haar coalitie met een motie van wantrouwen weggestuurd. Dat gebeurde in een buitengewone raadsvergadering woensdag.

 

Kort na haar aftreden is Charles Woodly ingezworen als opvolger. Hij is vanaf nu belast met onder meer Belastingen, Financiën, Haven- en Afvalbeheer; de portefeuilles die in de afgelopen maanden veel in opspraak zijn op het eiland en in Den Haag.

Lees verder »