Foto: MHC

Op Bonaire is er een toename van mensen die lijden aan geestesziekten. Volgens de gegevens van Mental Health Caribbean (MHC), de organisatie die behandeling van psychische en psychiatrische problemen biedt, melden zich elk kwartaal 40 personen voor behandeling.

Deze toename heeft onder andere te maken met de bevolkingsgroei van Bonaire en de escalatie van sociale problemen. “Er zijn meer sociale problemen als gevolg van bijvoorbeeld armoede. Ook is er meer bewustwording van geestelijke gezondheid en mogelijk is de drempel om bij ons terecht te komen laag”, legt een woordvoerder van het MHC uit.

De Psychiatrische Polikliniek op het eiland merkt een grote toename van de hoeveelheid patiënten. De psychiatrische problematiek is ook complexer geworden, met een gemiddelde van 400 patiënten in de geestelijke gezondheidszorg.

Toename
Nina Den Heyer, gedeputeerde van openbare gezondheidszorg, is op de hoogte van deze toename. Ze vertelt dat enkele jaren geleden het MHC al de noodklok heeft geluid over deze toename.

“Ze gaven aan dat een toenemend aantal van de geregistreerde cliënten erbij gebaat zijn als ze preventieve aandacht en eerstelijnszorg krijgen. Om deze reden is Sentro Akseso opgericht. Om de druk op de tweede- en derdelijnszorg te verlichten”, zegt ze.

Den Heyer richt zich op het aanbieden van een uitgebreider pakket van voorzorgsmaatregelen. “Ons doel is het voorkomen dat sociale problemen leiden tot geestelijke gezondheidsproblemen.””

Wachttijd voor behandeling
Deze toename zorgt ook voor een wachtlijst. Het is logisch dat dit ook gevolgen heeft, zodra een patiënt moet wachten om behandeld te worden. “De behandeltrajecten kunnen langer dan anderhalf jaar duren. Dit maakt het lastig om de wachtlijst bij te houden.”

Men moet er rekening mee houden dat als het urgent is, bijvoorbeeld bij crisisgevallen, de persoon onmiddellijk behandeld wordt. Dit is van invloed op de wachtlijst.

Het is wel zo dat momenteel mensen die een psychologische of psychiatrische behandeling nodig hebben een tijdje moeten wachten. Langer dan de aangegeven norm. In Nederland is er een norm afgesproken voor de wachttijd in de zorg.

Deze ‘Treeknorm’ geeft aan dat tussen het moment dat een persoon zorg aanvraagt en een intake krijgt niet meer dan 4 weken mogen zitten. Van de intake tot de behandeling zitten 10 weken.

Wachtlijst
De afdeling van de Psychiatrische Polikliniek kan niet voldoen aan deze norm, gezien de hoge toename van het aantal patiënten. Toch wachten minder dan de helft van de patiënten (41) op de wachtlijst langer dan de norm. Dus er wordt aan gewerkt om het aantal personen dat op hulp wacht te verlagen.

Op grotere schaal kan men zeggen dat de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg samenhangen met wat er fout gaat met de investeringen in ontwikkeling van de zorg op Bonaire. “De ‘cure’, zoals gespecialiseerde medische zorg heeft zich vóór de ‘care’ ontwikkeld, onder andere sociaal werk, begeleiding en hulp bij schulden”, volgens MHC.

Dit maakt dat sociale problemen die onvoldoende aandacht hebben gekregen, uiteindelijk verergeren en de persoon komt bij MHC terecht.