Foto: Facebook

Er zijn op Curaçao veel alleenstaande (jonge) ouders die voor grote uitdagingen staan als gevolg van sociaaleconomische omstandigheden. Het ontbreken van een stevig sociaal vangnet maakt hun situatie vaak moeilijker. ‘Project LIFT’, een initiatief van Stichting De Ladder, is specifiek gericht op het ondersteunen en versterken van deze doelgroep.

Volgens het Centraal Bureau van de Statistieken (CBS, 2011) groeit ongeveer veertig procent van de kinderen op Curaçao op met een alleenstaande ouder. De vaak alleenstaande ouders hebben problemen op sociaal en financieel gebied en het lukt hun niet om zonder hulp er bovenop te komen en blijven daardoor in een negatieve spiraal zitten, wat niet bevorderlijk is voor het gezin.

Eén van hen is Sully, een vijfentwintigjarige moeder van vier kinderen. Haar twee oudste kinderen zijn al zeven jaar uit huis geplaatst. Een maand geleden is ze bevallen van de jongste. Zonder werk en afhankelijk van haar moeder voor financiële steun, heeft Sully haar hoop gevestigd op Project LIFT.

“Ik hoop dat deelname aan dit project me kan helpen om de voogdij over mijn oudste twee kinderen terug te krijgen”, zegt ze. “Er zijn bepaalde voorwaarden, zoals het hebben van een eigen huis en inkomen. Ik hoop dat Project LIFT me hierbij kan ondersteunen.”

Het belang van een positieve mindset
Niandy Windster-Losiabaar is één van de begeleiders die als ervaringsdeskundigen betrokken is bij Project LIFT. Haar leven nam anderhalf jaar geleden een tragische wending toen haar man, de bekende Curaçaose rapper Boechi, werd vermoord. Achtergelaten met vier kinderen, vond ze zichzelf plotseling terug als alleenstaande moeder.

“Het eerste wat ik dacht was, hoe ga ik dit doen?” Herinneringen aan die donkere dagen vervagen als ze vertelt over de transformatie die volgde na het aanpassen van haar mindset. “Sinds ik mijn manier van denken heb veranderd door te kijken wat wél kan, is veel meer mogelijk dan ik vooraf had gedacht.”

Niandy benadrukt het belang van een positieve benadering en het omarmen van beschikbare ondersteuning. Ze hoopt dat ze deze mindset kan overdragen aan de deelnemers van het project.

Wat is Project LIFT?
Project LIFT is speciaal opgezet door Stichting De Ladder voor alleenstaande ouders op Curaçao, en ouders die zich alleen voelen in de relatie. Het is anders dan andere programma’s omdat het een actieve gemeenschap vormt die deze ouders wil helpen.

Moriënne Leitoe, de bedenker van dit project, legt uit waar het om draait. “We geven praktische lessen en workshops om niet alleen nieuwe vaardigheden te leren, maar ook om meer zelfvertrouwen te krijgen.”

Leitoe: “We willen een groep maken waarin mensen elkaar kunnen helpen en steunen, want veel van de deelnemers voelen zich radeloos en weten niet hoe ze uit hun situatie kunnen komen.”

Samenwerking
Leitoe: “Met dit project/educatief programma willen we de ouders een kans te geven om weer het gevoel van hoop en enthousiasme in hun leven te creëren en hun het gevoel te geven van acceptatie in onze samenleving. Daarnaast willen we hen stimuleren om wijze en verstandige levenskeuzes te maken.”

Om daar verandering in te brengen is het nodig om de ouders een aantal zaken bij te brengen wat hen kan helpen om vooruit te komen. Het initiatief is een aantal jaren geleden via een pilotproject gestart maar door Covid en financiële middelen voortijdig gestopt.

Inmiddels is het project in samenwerking met We Believe Kids Foundation, Unidat di Bario Korsou en andere buurtorganisaties van start gegaan. Leitoe hoopt dat dit project ook in andere wijken uitgerold kan worden.