Foto: Tim van Dijk

PHILIPSBURG – Bewoners van Downstreet Philipsburg zijn verstoken van hulp bij de restauratie van hun in 2017 door orkaan Irma verwoeste woningen. Het Rode Kruis biedt geen ondersteuning in deze stadswijk. Ook bij de overheid krijgt de buurt nul op het rekest. Hun laatste hoop is de Ombudsman.

Tekst gaat verder onder de video
Door Tim van Dijk

Ombudsman Gwendolien Mossel en haar team inventariseren in het kader van het Community Outreach Program de klachten van bewoners van het westelijk deel van Philipsburg, in de volksmond ‘Downstreet’.

Ze dringt er bij buurtbewoners op aan om met bewijs van geweigerde hulpaanvragen te komen. “Ik moet het zwart op wit hebben,” zegt Mossel tijdens de schaars bezochte wijkraadpleging, begin april, in het buurthuis John Larmonie Center.

‘Deze mensen kregen te horen dat ze geen hulp konden krijgen’ – Frances Rovelet van de vereniging voor ouderen en gepensioneerden

Frances Rovelet, secretaris van de St. Maarten Seniors and Pensioners Association -foto: Tim van Dijk

Frances Rovelet, secretaris van de St. Maarten Seniors and Pensioners Association, zegt stapels bewijs te kunnen leveren. “Na orkaan Irma gebruikte het Rode Kruis het John Larmonie Center als locatie om de noodhulp aan Sint-Maarten te coördineren. Hulpbehoevenden konden zich hier melden. Bijna heel Downstreet kwam, maar deze mensen kregen te horen dat ze geen hulp konden krijgen. Zelfs geen voedselbonnen.”

Het Rode Kruis gaf zoals gebruikelijk noodhulp na de orkaanramp. Sinds september 2018 verstrekt ze geen voedselbonnen meer. De ingezamelde miljoenen worden sindsdien gebruikt voor duurzame hulp zoals huisreparaties. Met de overheid sprak de hulporganisatie af welke wijken zij onder haar hoede zou nemen. Het gaat om 1000 huizen in negen wijken.

Reparaties van huizen in de overige wijken, daar zouden de overheid en het wederopbouwfonds met geld van de Wereldbank dan voor zorgen.

Fanny de Swarte, coördinator Rode Kruis Sint-Maarten, bevestigt dat westelijk Philipsburg niet in het programma voor huisreparatie is opgenomen. Ze is op de hoogte van de problemen in de wijk, zegt De Swarte. “Regelmatig kloppen bewoners bij het Rode Kruis aan voor bouwmateriaal. Wij kunnen hen daar niet aan helpen, helaas.”

Downstreet wordt doorverwezen naar het ministerie van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Arbeid. Daar kregen bewoners vlak na Irma voedselbonnen, maar voor bouwmateriaal kunnen ze niet bij de overheid terecht. Een reactie van de overheid is nog niet voorhanden.

‘Van bedrijvigheid is in deze wijk nog maar weinig sprake’ – Gregory Arrindell van Downstreet Business Council

“Mogelijk heeft de impasse waarin de wijk verkeert, te maken met het feit dat de overheid de buurt heeft aangemerkt als economische zone,” zegt Gregory Arrindell, vertegenwoordiger van Downstreet Business Council. “Van bedrijvigheid is in deze wijk echter nog maar weinig sprake. De verwoesting door orkaan Irma was voor veel zaken aanleiding om de deuren te sluiten.”

De situatie van met name ouderen in de wijk baart Arrindell zorgen. “We mogen niet vergeten dat hier al generaties lang mensen wonen. Vele van onze ouderen wonen hier. Na Irma zijn tal van hen bij familie ingetrokken, in de buurt of elders op het eiland. De situatie is er nu niet beter op geworden. Zonder hulp van buitenaf is de wijk niet in staat tot wederopbouw.”