Foto: Jacqueline Hooftman

WILLEMSTAD – Bijna drie maanden na de deadline die College Financieel Toezicht (Cft) aan de Curaçaose regering stelde voor een oplossing van de sociale huisvesting, ziet de Nederlandse staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties nog geen reden voor escalatie.

Tekst gaat verder onder de video
Door Jacqueline Hooftman

Zo’n 9000 zoekenden staan op de wachtlijst van sociale woningbouwstichting Fundashon Kas Popular (FKP). Maar zonder een beheersovereenkomst met de overheid, geeft FKP geen woningen meer. Die overeenkomst had er dus bijna 3 maanden geleden (31 oktober 2018) moeten zijn van het Cft. Het was bovendien één van de voorwaarden om een aanwijzing te voorkomen.

Toch vindt staatssecretaris Raymond Knops de conclusie dat de Curaçaose regering zich door het uitblijven van de beheerovereenkomst niet aan de afspraken houdt, overtrokken. “De resultaten zijn niet zoals verwacht, of gehoopt.”

Nog geen aanwijzing
Maar die achterstand bij het halen van de resultaten, hoeft niet te leiden tot een aanwijzing, zegt Knops:
“Ik ga niet vooruitlopen op adviezen die het Cft gaat geven. Maar als bepaalde doelen niet gehaald worden, dan zijn er allerlei mogelijkheden voor het Cft om te adviseren aan de Rijksministerraad. De Rijksministerraad zal daarop besluiten nemen.”

FKP beheert 5.000 woningen op Curaçao, waarvan eenderde eigendom is van de overheid. Sinds de oprichting van de woningstichting, veertig jaar geleden, heeft de Curaçaose overheid afspraken over het beheer, onderhoud en verhuur van de woningen niet contractueel vastgelegd.

Miljoenenschuld
Inmiddels heeft FKP al een schuld van 100 miljoen gulden van de overheid kwijtgescholden. Dat was vooruitlopend op de beheersovereenkomst waardoor de stichting jaarlijks 11 miljoen gulden moet krijgen voor onderhoud en geven van huursubsidie. Dit gebeurde op advies van het Cft.

“Gezien de financiële situatie van het Land was het niet te verwachten dat de overheid de schuld zou kunnen aflossen”, aldus FKP-directeur Arthur Con.

Er ligt inmiddels een concept van de beheersovereenkomst maar daaronder hebben de verantwoordelijke ministers Hensley Koeiman (MAN) en minister Zita Jesus-Leito (PAR) nog geen handtekening gezet. Deze week komen de ministers voor het eerst bijeen met FKP om te praten over de afspraken over het beheer en onderhoud van het onroerend goed van de overheid.

Convenant

Nederland en Curaçao tekenden deze week ook het convenant ‘Groeistrategie Curaçao’. Het blijkt vooral een hulpverzoek aan Nederland om Curaçao bij te staan in het uitvoeren van een overkoepelend plan voor economische groei, en verbeteren van financieel beheer en de overheidsorganisatie. Volgens Knops gaat Nederland in ieder geval helpen met belastinginning en vastgoedbeheer.