Foto: Tim van Dijk

PHILIPSBURG – De rechtbank heeft amper de deuren gesloten van het gerechtshof in Philipsburg waar de rechter zich donderdag boog over de brandende vuilnisbelt van Sint-Maarten, of de inwoners inhaleren weer volop toxische gassen door een enorme brand op de ‘Landfill’.

Het lijkt bijna alsof een brandende vuilnisbelt volledig geaccepteerd is door de mensen die op de straten van Philipsburg lopen. Cruisetoeristen daarentegen zijn niet gelukkig met de penetrante lucht die boven het eiland hangt. Diverse toeristen keren vervroegd met ademhalingsmoeilijkheden terug naar hun schip.

Foto: Tim van Dijk.

Op de dump zelf is geen controle en het is een komen en gaan van mensen met grote en kleine vervoersmiddelen vol afval. De brand heeft inmiddels een omvang van twee voetbalvelden en door de tropische wind laait deze flink op. Er rijdt slechts een vrachtwagen met zand af en aan om het vuur te dempen. De overheid waarschuwt de mensen niet om ramen en deuren te sluiten en/of binnen te blijven.

Foto: Tim van Dijk

Rechtszaak
Eind volgende week moet er een concreet stappenplan bij de rechter liggen om de branden en rookemissie op de dump te reduceren. Dat is donderdag besloten tijdens een rechtszaak dat is aangespannen door burgers die de rook zat zijn. De overheid en vuilstortbeheerder Robelto and Son moeten nu, na 10 jaar, direct maatregelen nemen tegen rook, stank en uitstoot van gassen. Met een boeteclausule van 5000 dollar per dag bij overtreding, tot een maximum van 1 miljoen dollar.