Foto: Marcia van Oers

PHILIPSBURG – “The dump is my biggest concern. It is a monster. I consider it a giant murderer.” Met deze, inmiddels bekende woorden, uitgesproken door de minister Miklos Giterson van Vromi, opent advocaat Camiel Koster het kort geding over de afvaldump op donderdag.

Hierin wordt de strijd aangegaan tegen de dump en daarmee met het land Sint-Maarten, dat vertegenwoordigd wordt door de advocaat van de overheid: Aernout Kraaijeveld. Ook Robelto & Son BV, het bedrijf dat de dump beheert, wordt verantwoordelijk gesteld. Beide partijen hebben gefaald in het voorkomen of reduceren van de overlast die de (brandende) afvaldump veroorzaakt.

Barbara Cannegieter en haar advocaat reageren op de zaak

Barbara Cannegieter woont op minder dan twee kilometer afstand van de dump en kan meepraten over de gevolgen: niet alleen ontzettend veel rook en stank, maar vooral ernstige gezondheidsklachten. Tranende ogen, astmatische klachten, griep en hoofdpijn. Iedereen is bezorgd over het negatieve effect van de dump op de gezondheid, nu en op termijn. Voor henzelf en voor hun kinderen.

‘Ik voel mij bijna een crimineel als ik mijn kinderen op school, dichtbij de afvaldump, afzet’

Dat het een zaak is die alle Sint-Maartenaren aangaat, is duidelijk. Het gaat de advocaten ook persoonlijk aan: “Ik voel mij bijna een crimineel als ik mijn kinderen op de school afzet die nog dichter bij de dump is dan waar ik woon, wetende dat zij de hele ochtend de giftige stoffen van de dump inhaleren.”

Tijd voor actie
“Al meer dan tien jaar strijd ik tegen de dump”, vertelt Barbara. “Het wordt tijd dat er nu echt iets aan gedaan wordt.”

Velen zijn het met haar eens. Het was dan ook niet moeilijk om verschillende verklaringen van omwonenden tegen de dump in Sint Maarten te verzamelen. De advocaten van Cannegieter zijn er dankzij een presentatie van Wereldbankexpert Todd Thalhamer van overtuigd dat het probleem rondom de dump binnen vier tot vijf maanden opgelost kan zijn. Geen brand, rook, gassen en stank meer. Maar hoe wordt dit aangepakt?

Wensen en beloftes
Op 17 mei 2018 werd na de zoveelste brand door de minister belooft dat de overeenkomst met Robelto & Son BV direct beëindigd zou worden. Later blijkt dat het contract met hen nog doorloopt tot eind 2018.

Cannegieter en haar advocaten (BZSE Attorneys at Law & Tax Lawyers). Foto: Marcia van Oers

Ook deed men de belofte dat er onmiddellijk een ‘waste project manager’ aangesteld zou worden. Tijdens de zitting komt ‘het land’ hierop terug. Dit zou 125 miljoen kosten en is dus niet zomaar geregeld. Cannegieter en haar advocaten pleiten nu voor een concreet plan om de dump zo te organiseren dat mensen minder overlast en gezondheidsschade ondervinden. Komt dat er niet dan eisen zij voor elke dag dat de dump in de brand staat een schadevergoeding van 5000 dollar, met een maximum van 1 miljoen dollar.

‘Er moet geld naar preventie en educatie over afval’

“Het kan niet de bedoeling zijn dat deze mensen er rijk van worden,” spreekt de rechter hardop uit. “Wat ik me wel kan voorstellen,” gaat de rechter verder tegen de partij Cannegieter “is dat jullie een stichting oprichten: Keep Sint Maarten clean.

Rookemissie
Dit geld zou dan bijvoorbeeld naar preventie kunnen over het recyclen van afval en educatie over afval scheiden. Verder stelt de rechter Cannegieter en haar advocaten in het gelijk. Er moet eind volgende week een concreet stappenplan bij de rechter liggen om de branden en rookemissie op de dump te reduceren. Ondertekend en wel door minister Giterson, die momenteel niet op het eiland is.

Terugkoppeling
Ook moeten de meetresultaten van de metingen die zijn gedaan op de dump rondom de luchtkwaliteit, openbaar gemaakt worden. Verder eist de rechter elke maand een terugkoppeling met betrekking tot de stand van zaken, om de problemen rondom de dump op te lossen.