Caribisch Netwerk brengt een serie artikelen over de eilanden, vijf jaar na de Staatkundige Vernieuwing, die op 10 oktober 2010 werd voltooid. Op die datum werden de Nederlandse Antillen ontbonden en zijn Sint Maarten en Curaçao autonome landen binnen het koninkrijk geworden. Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn sindsdien ‘bijzondere gemeenten’ van Nederland. Aruba heeft al sinds 1986 een autonome status en behoorde niet meer tot de Nederlandse Antillen.

De afwezigheid van bepaalde wetten opende na 10-10-10 de weg naar de illegaliteit – foto José Manuel Dias

De afwezigheid van bepaalde wetten opende na 10-10-10 de weg naar de illegaliteit – foto José Manuel Dias

WILLEMSTAD – Na 10-10-10 heeft het 5 jaar geduurd voordat de wet Openbare Orde in werking trad. Het gaat om een zeer belangrijke wet voor de handhaving van de openbare orde en om de gemeenschap te beschermen tegen onwettige handelingen. In de periode dat deze wet nog niet van kracht was, ontstond er een golf van illegale handelingen voornamelijk op openbare terreinen en in de ‘mondi’.

De meest voorkomende en meest zichtbare overtredingen zijn het illegaal dumpen van allerlei afval en het in het wilde weg aanbrengen van reclameborden zonder vergunning.

In 2010 werd er een negatieve lijst opgesteld voor wetten die verouderd zouden zijn zodra de Antillen niet meer zouden bestaan. Toch is er het een en ander verkeerd gegaan en tijdens de overgang naar het land Curaçao zijn tal van belangrijke wetten per abuis op deze lijst terechtgekomen, zoals de wet openbare orde en andere wetten.

Geen sancties
Zonder de wet kon er niet opgetreden worden. De bekende ondernemer op toeristisch gebied Randy Cuevas leed verlies toen zijn concurrent een reclamebord voor zijn zaak neerzette. “De SKS zei tegen me dat ze niets konden doen en ik moest met lede ogen toezien hoe de hele Caracasbaaiweg vol werd gezet met borden”, zegt Cuevas.

Ook de illegale afvaldump binnen en buiten wijken nam flink toe. Dit gebeurde allemaal in de vijf jaar dat Curaçao de status van autonoom land had. Volgens het voormalige hoofd van de SKS Ruben Angel, kunnen de autoriteiten niet optreden “om de eenvoudige reden dat er geen wet is waarop je een proces verbaal kunt baseren.”

Fouten
Voormalig gedeputeerde Zita Jesus-Leito, in 2010 van Staatkundige Structuur, geeft toe dat er fouten zijn gemaakt tijdens de overgangsperiode van de diverse wetten. “Er waren meer dan tweeduizend wetten die behandeld moesten worden en er was erg veel druk om op tijd klaar te zijn.”

Ondertussen wordt op initiatief van de partij PAIS een begin gemaakt met de aanpak van de negatieve lijst. Tot op dit moment is de enige wet die van de lijst is afgehaald die van openbare orde, die op 1 augustus is ingegaan.

Er zijn meer wetten die ook per abuis op de negatieve lijst gezet zijn, zoals de wet die bepaalt hoeveel parlementariërs moeten verdienen, de wet die de meteorologische dienst regelt en de wet die de pensioenen regelt.

Juridische procedure
De achterstand die ontstaan is bij het verwijderen van de diverse wetten van de negatieve lijst komt door de juridische procedure. Volgens de juridische adviseur van PAIS, Natalie Samson-Coffie is het zo dat als een wet op de negatieve lijst staat dit betekent dat de wet niet bestaat en dat de hele procedure opnieuw moet worden uitgevoerd. De wet moet langs alle overlegorganen en dat neemt veel tijd. “Je kunt niet zomaar een wet publiceren waarna het ingaat”, legt Samson uit.

Om de wetten zo snel mogelijk te kunnen invoeren is er gewerkt aan een model waar het parlement de regering de macht geeft om de wetten aan te nemen, zonder dat ze langs de Raad van Advies en de Sociaal Economische Raad (SER) hoeven.

Door José Manuel Dias