Foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD – Het College Aruba Financieel Toezicht (Caft) is ‘zeer bezorgd’ over de overheidsfinanciën van Aruba. De Arubaanse regering moet volgende week een financieel plan presenteren, met daarin structurele bezuinigingen om het enorme begrotingstekort tegen te gaan. 

Ariën Rasmijn in gesprek met Caft-voorzitter Raymond Gradus

Geflankeerd door Caft-leden Sybilla Dekker en Robert Croes, gaf voorzitter Raymond Gradus te kennen dat het begrotingstekort voor 2017 in de laatste maanden verder is verslechterd: 3,1 procent van het bruto binnenlands product (BBP), 2,6 procent meer dan de afgesproken norm van 0,5 procent.

Lening
De staatsschuld kan naar verwachting stijgen tot 87 procent van het BBP. De tekortstijging is volgens Gradus onder andere veroorzaakt door tegenvallende opbrengsten in de staatskas (minimaal 50 miljoen Arubaanse florin), aan onder meer belastinginkomsten en de afboeking van de begrote ontvangsten van Refineria di Aruba, ter waarde van 73 miljoen florin. Hierdoor moest Aruba eind 2017 130 miljoen florin extra lenen, wat leidde tot een totaal geleend bedrag van 569 miljoen.

Volgens Gradus staat Aruba dit jaar voor een ‘enorme financiële opgave’. Net als staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops enkele weken terug en premier Evelyn Wever-Croes al tijdens de formatie eind vorig jaar, zegt Gradus dat Aruba de afgesproken norm niet gaat halen voor zowel 2017 als 2018.

Bezuinigingen
Eind april moet een nieuwe begroting voor dit jaar worden goedgekeurd. In die begroting moet een financieel plan zijn verwerkt. Dat plan moet volgende week worden ingeleverd bij het Caft, om getoetst te worden op haalbaarheid. Structurele besparingsmaatregelen zijn volgens hem onontkoombaar. Gebeurt dit niet, dan voorziet het Caft een ‘ongekend hoog’ tekort van 275 miljoen florin in 2018.

Rijksministerraad
Gradus zegt een ambitieus plan te willen zien. Als het plan niet haalbaar of wenselijk wordt geacht, dan volgt een gang naar de Rijksministerraad.