Foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD – Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties gaat mee met het advies van het College Arubaans Financieel Toezicht (Caft), om de regering van Aruba meer tijd te geven het huidige begrotingstekort weg te werken. Dit verklaarde hij zaterdag tijdens een persconferentie op het kantoor van de Vertegenwoordiging van Nederland in Oranjestad.

Staatssecretaris Knops staat de pers te woord

Tijdens het formatieproces van de nieuwe regering eind vorig jaar is aan het licht gekomen dat het vorige kabinet een miljoenengat (op zijn minst 195 miljoen gulden) achterlaat.

Knops, die voor het eerst sinds zijn aantreden op werkbezoek is op Aruba, zegt met zowel de regering als alle fracties in het parlement over het begrotingstekort te hebben gesproken. Afspraken met de regering zijn niet gemaakt, aangezien eerst het Caft een advies moet geven, waarna Knops en uiteindelijk de Rijksministerraad hun mening zullen geven.

‘Andere prognoses’
In het meest recente rapport van het Caft staat dat Aruba een groot tekort op haar begrotingen van 2017 en 2018 heeft. In dat rapport erkent het Caft ook dat de nieuwe regering van Aruba onverwacht geconfronteerd is met wat Knops ‘andere prognoses dan die door het vorige kabinet gemaakt waren’. De staatssecretaris noemt de grote staatsschuld die Aruba momenteel heeft, waardoor lenen op de kapitaalmarkt ongunstig is geworden.

Respijt
Om deze redenen is hij het daarom eens met de stelling van het Caft dat Aruba respijt moet krijgen. Voor 1 april moet een nieuwe begroting worden ingeleverd. Enkele onderdelen van het herstelplan heeft hij al onder ogen gekregen. Volgens Knops moet dat de haalbaarheid ervan eerst getoetst worden. De staatssecretaris zegt dat het heel belangrijk dat alle fracties in de Staten, dus ook de oppositie, het plan ondersteunen.