PHILIPSBURG – Het ministerie van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Arbeid wordt het hardst getroffen door bezuinigingsmaatregelen in de ontwerpbegroting voor 2014.

 
Minister Cornelius de Weever krijgt 23 miljoen gulden (29,4 procent) minder te besteden en moet het doen met 55 miljoen. Het begrotingstotaal is 427 miljoen.

 
Buikriem
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport krijgt 7 miljoen minder en Justitie moet de buikriem voor 4 miljoen aantrekken. Alleen het ministerie van Algemene Zaken van minister-president Sarah Wescot-Williams krijgt er 5 miljoen bij.

 
Minister van Financiën Martin Hassink verwacht dat de begroting volgende week behandeld kan worden. Als dat niet lukt, is de eerstvolgende mogelijkheid 13 januari. Hassink is het oneens met een brief van financieel toezichthouder Cft, waarin staat dat de begroting 2013 vermoedelijk met een tekort van 13 miljoen gulden zal sluiten.

 
Minimum budget
Dit zou een begrotingstekort opleveren van 3 procent – gelijk aan de Europese norm. Maar Hassink houdt vol dat de inkomsten 13 miljoen hoger zullen zijn dan het Cft heeft becijferd. “Zij kijken op een andere manier tegen dingen aan en volgens mij is dat niet de juiste manier,” zei de minister. Hassink beschreef de begroting voor volgend jaar als een minimum budget en kondigde aan dat “bepaalde ministeries sommige plannen niet zullen kunnen uitvoeren.”

 
Door Hilbert Haar