Foto: Hilbert Haar

PHILIPSBURG – Het interim-kabinet onder leiding van Leona Marlin-Romeo is maandagmorgen op Sint-Maarten ingezworen door gouverneur Eugene Holiday. Daarna presenteerde het team zich in een openbare constituerende vergadering, waarin Marlin-Romeo de vervangingsregeling bekendmaakte.

Een vervangingsregeling bepaalt wie een minister formeel vervangt bij afwezigheid of vakantie. Wie dat is, is per ministerie vastgelegd.

‘Ship jumper’
Marlin-Romeo is, na Sarah Wescot-Williams, de tweede vrouwelijke minster-president van Sint-Maarten. Zij is ook de eerste ‘ship jumper’ die het tot het hoogste ambt in de regering heeft geschopt.

In 2014 was Marlin-Romeo kandidaat voor de Verenigd St. Maarten partij (USp) van Frans Richardson, maar nadat ze een kamerzetel won verklaarde ze zichzelf onafhankelijk om te gaan samenwerken met de Verenigde Volkspartij (UP) van Theo Heyliger. Kort daarvoor had ze op een persconferentie van de USp nog stellig verklaard: “Ik ga nergens heen.”

In hetzelfde jaar verklaarde ook Cornelius de Weever (nu minister van Justitie) zich onafhankelijk door uit de Democratische Partij-fractie te stoppen, waardoor de UP een meerderheid verkreeg in het parlement.

Posten
De nieuwe regering bestaat verder uit Emil Lee (Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid), Mike Ferrier (Financiën), Cornelius de Weever (Justitie), Jorien Wuite (Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport) en Miklos Gitterson (Huisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur).

Er is nog geen minister voor Toerisme, Economische Zaken, Transport en Telecommunicatie. Minister de Weever neemt deze post waar. Evenmin is een gevolmachtigd minister benoemd, maar er is wel een waarnemer in de persoon van Hassani Ellis.

Verkiezingen
Of de interim-regering van lange duur is, is nog maar de vraag. Op 26 februari zijn er verkiezingen op Sint-Maarten. Er bestaat een mogelijkheid dat de interim-regering deze verkiezingen afblaast.