Foto: Hilbert Haar

PHILIPSBURG – De angel is uit het conflict tussen Den Haag en Sint-Maarten, nadat de ministerraad in Philipsburg akkoord ging met een belangrijke wijziging in de Ontwerp Landsverordening Integriteitskamer.

Minister-president William Marlin liet maandagmiddag tijdens een persconferentie weten dat zijn regering nu instemt met de benoeming van een lid van de Integriteitskamer op voordracht van de koninkrijksregering, een op voordracht van de ministerraad in Philipsburg en een voorzitter voorgedragen door de twee benoemde leden.

Marlin volgt hiermee het advies van de Raad van Advies op, die zich opnieuw over het wetsontwerp van de Integriteitskamer heeft gebogen.

Voorwaarden
Nederland had de Sint-Maartense regering tot dinsdag gegeven om in te stemmen met twee voorwaarden, die het koninkrijk heeft gesteld aan financiële hulp voor de wederopbouw na orkaan Irma. De eerste voorwaarde is het aanscherpen van de grensbewaking met de Koninklijke Marechaussee en de tweede is het instellen van een Integriteitskamer.

Sint-Maarten wilde de leden oorspronkelijk voor de Kamer laten voordragen door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, de Algemene Rekenkamer en de Ombudsman in Philipsburg – waarmee Den Haag effectief buitenspel gezet zou worden.

De regering stemt ook in met de inzet van meer Marechaussees en Nederlandse douane-ambtenaren voor de grensbewaking “zolang de constitutionele integriteit maar intact blijft.”

Crisis afgezworen
Met deze beslissingen lijkt een dreigende kabinetscrisis afgezworen. Afgelopen vrijdag dreigde Sarah Wescot-Williams, leider van de Democratische Partij en voorzitter van het parlement, nog dat er voor haar geen plaats is in de coalitie, als ze niet een afwijkend standpunt kan innemen met betrekking tot de voorwaarden. Chanel Brownbill (USp) koos in deze de zijde van Wescot-Williams.