Foto: Tweede Kamer

DEN HAAG – De grootste coalitiepartij VVD vraagt zich af het het niet tijd is geworden dat Nederland nu bestuurlijk gaat ingrijpen op Sint-Maarten om de wederopbouw op het eiland te starten. 

De VVD heeft kritiek op de gouverneur die nieuwe verkiezingen uit heeft geschreven, te midden van de chaos waarin het eiland zich bevindt na orkaan Irma. “Moeten we dan niet constateren dat er sprake is van slecht bestuur?”, vraag VVD-Kamerlid, André Bosman zich af. “En is daarmee de waarborgfunctie van de Rijksministerraad niet aan de orde?”

De meeste partijen zijn het erover eens dat de verkiezingen op een slecht moment komen, maar willen liever dat Nederland desnoods hulp gaat bieden om de verkiezingen over drie maanden goed te organiseren als dat kan.

Verkiezingen uitstellen
VVD wil ook dat de verkiezingen op Sint-Maarten – die over drie maanden plaatsvinden – met een jaar worden uitgesteld. “Een groot deel van de bevolking heeft nog geen dak boven het hoofd en nog geen adres waar de stemkaarten naartoe moeten worden gestuurd”, aldus Bosman.

Ook oppositiepartij SP wil van staatssecretaris Knops weten hoe hij over ingrijpen denkt. “Is hij met mij eens dat de wederopbouw van Sint-Maarten niet meer kan wachten? Welke mogelijkheden ziet hij binnen het Statuut om als Nederland die wederopbouw zélf ter hand te nemen?”, aldus SP-Kamerlid Ronald van Raak.

Voorwaarden
Het geld voor de wederopbouw van Sint-Maarten komt niet zolang de Nederlandse regering geen zekerheid heeft dat de Integriteitskamer en grensbewaking door de Koninklijke Marechaussee komen. Daar zijn alle partijen over eens. Zij willen van Knops weten of er nog kans is op een akkoord.

De Nederlandse regering vreest ervoor dat de garanties die Sint-Maarten nu eventueel gaat geven voor de hulpfonds, na de verkiezingen ‘teruggedraaid’ worden.

Woensdag gaat het debat verder en is staatssecretaris Knops aan de beurt om antwoord te geven op de verschillende Kamervragen.