Foto: Hilbert Haar

PHILIPSBURG – Sarah Wescot-Williams dreigt haar steun aan de uit National Alliance (NA), United St. Maarten Party (USP) en Democratic Party (DP) bestaande coalitie op Sint-Maarten in te trekken. De parlementsvoorzitter is er faliekant op tegen dat het kabinet – onder leiding van minister-president William Marlin – de deur gesloten houdt voor noodhulp uit Den Haag.

Het DP-parlementsvoorzitter kwam vrijdag met haar dreigement, aan het eind van een commissievergadering over de nasleep van de orkaan Irma. De orkaan zorgde op 6 september voor grote verwoesting.

Tijdens de vergadering werd een groot aantal vragen aan met name Marlin en minister van Financiën Richard Gibson gesteld, maar tot Wescot’s grote frustratie blijven antwoorden uit. Wescot zegt dat in afwezigheid van een ander plan, Sint-Maarten de deur niet dicht moet houden voor hulp vanuit Nederland.

Gijzelen
In de ogen van het kabinet-Marlin moet Sint-Maarten zich niet door de Nederlandse regering laten gijzelen. Den Haag wil hulpverlening koppelen aan twee voorwaarden: het instellen van een integriteitskamer en bijstand van de Koninklijke Marechaussee bij de grenscontrole op het eiland.

Volgens de regering hoeft dit echter helemaal niet, omdat al aan deze voorwaarden wordt voldaan. Een gewijzigd wetsvoorstel tot oprichting van een integriteitskamer ligt klaar om naar de Raad van Advies te worden gestuurd, en er zijn ook nu al Marechaussees betrokken bij de grensbewaking.

‘Plan B’
Marlin stelt verder dat Sint-Maarten niet afhankelijk is van hulp vanuit Nederland en dat hij een ‘Plan B’ achter de hand heeft. Hij heeft echter tot nu toe niet laten weten waar dat plan uit bestaat. De gefrustreerde Wescot en haar partijgenoot Perry Geerlings zijn het getalm zat. “Hoeveel vragen moet ik nog meer stellen?” vraagt Wescot zich af.

Parlementsleden van andere partijen dringen eveneens op actie aan, omdat er zeven weken nadat de orkaan over het eiland raasde nog steeds geen zicht is op concrete hulpverlening.

“Stop met analyseren”, zegt Silvio Matser (US Party). “Ga zink kopen. Nog steeds zitten er mensen zonder dak en onder plastic voor de regen te schuilen. Zij hebben geen enkel zicht op wanneer er materiaal komt om hun dak dicht te timmeren. Doe nu wat je kunt doen en werk de problemen later uit”, aldus Matser, die een oproep deed tot het instellen van een team om financiële hulp en financiering aan te vragen.

Gekruisigd
Wat Wescot vooral dwars zit is dat haar verstaan is gegeven dat zij geen andere positie kan innemen dan het officiële regeringsstandpunt in deze kwestie. “Ik word nu gekruisigd, omdat ik het lef heb om op te staan en te zeggen hoe ik geloof dat de hulpkwestie moet worden benaderd”, zegt Wescot.

Op dinsdag 24 oktober nam het parlement van Sint-Maarten unaniem een motie aan, waarin de regering wordt opgeroepen een begin met herstelwerkzaamheden te maken. Dit moet in overleg met de autoriteiten op Frans Sint Martin, en met ondersteuning van de Verenigde Naties. In de motie wordt ook uitdrukkelijk gevraagd om de communicatielijnen met de koninkrijksregering open te houden, opdat er geen hulp verloren gaat en er geen vertraging optreedt. Het kabinet heeft tot nog toe niet op de motie gereageerd.

‘Genoeg is genoeg’
“Als ik geen andere positie kan innemen dan de meeste andere personen, – zelfs in de coalitie die ik ondersteun…dan is daar geen plaats meer voor mij. Genoeg is genoeg!” aldus Wescot. De vergadering werd vervolgens geschorst. Het is nog niet bekendgemaakt wanneer de vergadering zal worden voortgezet.