PHILIPSBURG – Het parlement van Sint-Maarten heeft woensdag de landsverordening Integriteitskamer goedgekeurd met negen tegen drie stemmen. Dit maakt de weg vrij voor het Nederlandse wederopbouwfonds van 550 miljoen euro.

De Integriteitskamer moet onderzoek doen wanneer er vermoedens van integriteitsschendingen zijn. De Kamer staat onder supervisie van een Raad van Toezicht en gaat bindende adviezen geven aan de ministerraad.

Stemmen
De leden van de Verenigde Volkspartij (UP), de Democratische Partij (DP) en het parlementslid Chanel Brownbill van de Verenigd St. Maarten partij (USp), steunden de verordening. Ook Rodolphe Samuel van de Nationale Alliantie (NA) stemde voor. USp-leider Frans Richardson en NA-parlementariërs Ardwell Irion en George Pantophlet stemden tegen.

Het instellen van de Integriteitskamer was een voorwaarde voor het vrijmaken van het wederopbouwfonds na orkaan Irma. Sint-Maarten heeft al ingestemd met de andere voorwaarde: versterking van de grensbewaking met leden van de Koninklijke Marechaussee en de Nederlandse douane.

Verzet
Sint-Maarten heeft zich lange tijd verzet tegen de komst van de Integriteitskamer. De vorige premier William Marlin vond dat Sint-Maarten ‘genoeg eigen instituties, regelgeving en middelen in handen had, zoals de screening voor ministers’.