Foto: Hilbert Haar

PHILIPSBURG – De regering van minister-president William Marlin heeft haar ontslag ingediend bij gouverneur Eugène Holiday op donderdag, onmiddellijk nadat het parlement een motie van wantrouwen had aangenomen.

Echter, Marlin stuurde de gouverneur ook – zoals vooraf aangekondigd – een ontwerp-besluit ter ontbinding van het parlement en het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. De datum voor ontbinding van het parlement die in dit ontwerp wordt genoemd – 31 januari 2018 – plaatst de verkiezingsdatum op 8 januari.

Gouverneur Holiday

Volgens de grondwet moet een nieuw gekozen parlement bij elkaar komen binnen 3 maanden nadat het ontbindingsbesluit is genomen. Er is ook nieuwe meerderheid van acht parlementsleden, die zich bereid heeft verklaard een nieuwe regering te vormen.

In een persbericht stelt de gouverneur dat hij direct op vrijdag is begonnen met consultaties om de mogelijkheden van een interim-kabinet te onderzoeken.

Kabinet Gumbs
Deze situatie is vergelijkbaar met 2015, toen de Gumbs-regering werd weggestuurd, waarop Gumbs het parlement ontbond. De nieuwe meerderheid kwam toen ook aan de macht met een interim-regering die tot taak had de verkiezingen voor te bereiden. Die werden destijds uitgesteld van 9 februari tot 26 september.