Foto: Pixabay

PHILIPSBURG – De ministerraad van Sint-Maarten heeft de verkiezingen, die gepland stonden voor 8 januari, uitgesteld tot 26 februari. De beslissing is vervat in een landsbesluit dat op zondag werd gepubliceerd in The National Gazette, de landscourant van Sint-Maarten.

Minister-president William Marlin zei vorige week woensdag nog dat de zorgen die het Centraal Stembureau heeft geuit in een brief aan de ministerraad, eenvoudig op te lossen zijn. Maar het was al direct duidelijk dat er juridische problemen zijn met het uitschrijven van de verkiezingen op 8 januari.

Tijdspan
De dag waarop partijen hun kandidatenlijsten moesten inleveren werd begin november bepaald op 13 november. De wet stelt echter dat deze datum 14 dagen van tevoren moet worden aangekondigd, terwijl het kiezersregister drie weken voor de kandidaatstelling hoort te worden gesloten.

Deze termijnen waren niet haalbaar. De relevante data worden bepaald door de dag waarop het nieuwe parlement zitting neemt. Deze datum is in het landsbesluit van zondag verschoven van 31 januari naar 2 april. De verkiezingen zijn nu op 26 februari en de dag van de kandidaatstelling is 5 januari, 2018; het kiezersregister sluit op 15 december.

Nieuwe partijen
Het besluit maakt ruimte voor nieuwe partijen om zich te organiseren en hun papierwerk op orde te brengen.