Foto: Hilbert Haar

PHILIPSBURG – De interim-regering van Sint-Maarten kan tegen het einde van deze week compleet zijn. Dat heeft formateur Sarah Wescot-Williams dinsdagmiddag gezegd. De vorming van de interim-regering liep vertraging op toen de eerste formateur, Franklin Meyers, niet door de screening kwam als de beoogde interim minister-president.

Wescot-Williams zegt dat het aantreden van de interim-regering voor haar belangrijk is. “De demissionaire regering heeft niet de steun van het parlement en het parlement heeft geen instrumenten om de regering ter verantwoording te roepen.”

Screening
De formateur betreurt het dat de screening van kandidaat-minsters niet in de wet is verankerd. Er ligt alleen een landsverordening ‘ter bevordering van de integriteit van ministers’.

“Curaçao heeft wetgeving die de integriteit van ministers regelt, niet alleen pre-screening maar ook tijdens hun ambtstermijn. Het is mijn overtuiging dat we de pre-screening van kandidaat-ministers bij wet moeten regelen.”

Wescot-Williams sluit niet uit dat de interim-regering de mogelijkheid, om de verkiezingen van 26 februari alsnog af te blazen, onder ogen neemt. Ze wijst op vier moties die het parlement in november vorig jaar aannam en die alle de afkeuring voor het houden van verkiezingen uitspreken. “Maar om tot zo’n beslissing te komen moeten alle aspecten tegen elkaar worden afgewogen”, aldus Wescot-Williams.