Foto: Laura Bijnsdorp

PHILIPSBURG – De mensen, bedrijven en instellingen op Sint-Maarten proberen de draad weer op te pakken nadat orkaan Irma in september het eiland zo goed als verwoestte. Zo ook Turning Point, het enige medische rehabilitatiecentrum voor verslaafden.

De kliniek is ernstig beschadigd door Irma. Daarom moeten de programma’s voor patiënten die niet in de instelling wonen, zoals evaluatie, therapie en nazorgsessies, opgeschort worden.

Door Laura Bijnsdorp

Pastor Vernon Illidge, directeur van de Stichting Turning Point: “Irma heeft ook veel stress veroorzaakt bij onze staf. Sommige werknemers moesten van het eiland af en anderen hadden te kampen met schade thuis, wat weer extra werkdruk gaf voor de anderen.”

Door justitie verwezen cliënten en vrijwillige cliënten die deelnemen aan het interne programma wonen nog wel in de kliniek. Maar hun woonruimte loopt regelmatig onder door lekkage vanaf de tweede verdieping.

‘Het is moeilijker om je op de behandeling te richten’, zegt deze cliënt. Foto: Laura Bijnsdorp

“Het is moeilijker om je op de behandeling te richten, vooral door het water dat steeds binnenkomt. Maar ik zie het als een leerproces”, zegt een vrijwillige cliënt, die nu in de zevende maand van zijn behandeling zit.

Toename drugsgebruik
“Marihuana, cocaïne en alcohol zijn de drie meest voorkomende verslavingen op Sint-Maarten”, zegt klinisch directeur Dr. Judith Arndell. “In de afgelopen tien jaar hebben we op Sint-Maarten een toename gezien van het drugsgebruik, vooral bij jongeren.”

De managers bij Turning Point hebben er vertrouwen in dat ze het reguliere programma kunnen hervatten, zodra de wederopbouw begint. De kliniek wacht ook nog op de verzekering. Momenteel ontvangen ze alleen overheidssubsidie voor door justitie verwezen cliënten.

Hulpvraag
Dylan Paul, Financieel Manager: “Hoewel we voor Irma net uitkwamen met de financiën die we tot nu toe hadden, hebben we eigenlijk meer geld nodig om uit te breiden.” Momenteel kan Turning Point alleen mannelijke cliënten ouder dan 18 jaar behandelen, maar verwacht dat de hulpvraag groter is na de orkaan.

De uitbreidingen die Turning Point nodig vindt, is een vrouwenvleugel, een jeugdcentrum voor minderjarige verslaafden en ruimtes die vrijwillige cliënten en door justitie verwezen cliënten gescheiden houden.