Foto: Kim Hendriksen

WILLEMSTAD – Rijden met alcohol op wordt al jaren gedoogd op Curaçao. Dat kan ook niet anders: er zitten gaten in de wet en de apparatuur om vast te stellen hoeveel iemand gedronken heeft ontbreekt. Een kwalijke zaak, vindt Ivo Out, officier van Justitie (OvJ), belast met de portefeuille verkeer.

In 2018 waren er 13.000 geregistreerde auto-ongelukken en achttien verkeersdoden. 75 procent van die verkeersdoden is alcoholgerelateerd, blijkt uit de jaarcijfers 2018 van schade-expert Forensys. Bij dertien van de achttien ongelukken in 2018 is er een vermoeden dat alcohol en/of drugs een rol hebben gespeeld.

Tekst gaat verder onder de video
Door Kim Hendriksen ging mee tijdens een alcoholcontrole

De uit Nederland overgekomen OvJ is aangetrokken om dit aantal te verlagen. “Tot een paar jaar geleden was het alcoholbeleid op Curaçao redelijk ‘zero’. De enige keren dat bestuurders gepakt werden was als automobilisten hun eigen auto in de prak hadden gereden. Of bestuurders die onder invloed in een ruzie terecht waren gekomen met een andere autobestuurder, na een ongeluk”, vertelt Out.

De OvJ wil doormiddel van alcoholcontroles het aantal verkeersdoden en ongelukken naar beneden brengen. Daar zijn een aantal zaken voor nodig: wetgeving, de juiste apparatuur zoals een ademanalyseapparaat en personeel die getraind is om met zo’n apparaat te mogen en kunnen werken. Maar ook heel praktische zaken, zoals genoeg personeel en politiewagens om de agenten van en naar de controle te vervoeren en aangehouden bestuurders naar het politiebureau te brengen.

Foto: Kim Hendriksen

Financiële tekorten
Out loopt in dit proces vooral tegen de financiële tekorten aan. Het Korps Politie Curaçao (KPC) is structureel onderbezet. De financiële stop vanuit de overheid heeft direct effect op onder meer het wagenpark van de politie. “Er staan ongelofelijk veel politieauto’s stil die kapot zijn en wachten op reparatie. Dit zijn er zo veel dat elk wijkteam nog maar een of twee wagens heeft. Dit heeft direct effect op de frequentie van de controles, simpelweg omdat er geen vervoer is om van en naar de controles te gaan”, vertelt Out.

Op dit moment heeft het KPC geen apparatuur om zelfstandig blaastesten tijdens de alcoholcontroles uit te voeren. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de apparatuur van de Koninklijke Marechaussee (KMAR). Bij elke blaascontrole voert de KMAR de blaastesten uit. “Wij zijn heel blij dat de KMAR hun apparatuur, personeel en tijd hiervoor beschikbaar wil stellen, maar we willen er natuurlijk naar toe dat het KPC dit zelfstandig kan gaan doen”, zegt Out.

‘Om de controles frequenter uit te kunnen gaan voeren is geld nodig. Maar de geldkraan zit dicht’
Politiewoordvoerder Imro Zwerver

Als laatste ontbreekt ook de juiste wetgeving. De wetgeving zoals die nu is stelt dat ‘je niet mag rijden als redelijk wijs doet vermoeden dat je niet tot rijden in staat bent’. Dit kon tot voor kort op het eiland alleen worden vastgesteld door een hulpofficier van justitie middels een klassieke dronkenmanstest. Daarbij wordt er gekeken naar de ogen, geroken aan de adem, moet de verdachte op een been kunnen blijven staan en een muntje oprapen van de grond. Als de agent dan concludeert dat je niet tot rijden in staat bent, in combinatie met het proces verbaal, leidde dat tot een veroordeling.

Kinderschoenen
Om de controles frequenter uit te kunnen gaan voeren is geld nodig. Maar de geldkraan zit dicht, beaamt ook Imro Zwerver, woordvoerder van het KPC. Volgens hem staan de alcoholcontroles nog in de kinderschoenen. “Wij kunnen er nog niet zo veel over vertellen, wij moeten nog een strategie gaan bedenken voor de alcoholcontroles.” Wanneer dit zal zijn is volgens Zwerver nog niet bekend.

Hoog op de wereldwijde ranglijst verkeersdoden

Curaçao staat met 18 tot 20 verkeersdoden per jaar met een inwonersaantal van 160.000 hoog op de wereldwijde ranglijst van de World Health Organization (WHO). Het aantal verkeersdoden is, volgens een onderzoek van de WHO gebaseerd op cijfers uit 2013, gelijk aan het aantal verkeersdoden voor landen met een laag- tot gemiddelde inkomensniveau.

Alleen landen in bijvoorbeeld Afrika hebben een hoger gemiddelde, daar sterven zo’n 26 mensen in het verkeer op een inwonersaantal per 100.000 per jaar. In Europa is de kans relatief kleiner dat je komt te overlijden in het verkeer, daar komen gemiddeld zo’n 9 mensen per 100.000 inwoners om per jaar.