Foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD – De ouders van Zinnia Croes, een 12-jarige meisje dat in 2015 overleed nadat een politieagente haar had aangereden, wachten nog steeds op gerechtigheid. De agente had een te hoog alcoholpercentage in haar bloed, reed ongeveer 80 km per uur en had zes kinderen in haar auto. Door fouten in het eerste sporenonderzoek heeft het Openbaar Ministerie (OM) op Aruba besloten niet over te gaan tot vervolging.

De ouders, Michella Matos en Glibert Croes, hebben deze week pas een toelichting gekregen van het OM. Maandag, tijdens een manifestatie, hadden zij een brandbrief overhandigd aan minister Arthur Dowers van Justitie. Hij heeft de ouders inmiddels beloofd dat hij om een presentatie over de zaak gaat vragen. De ouders vermoeden dat de vrouw niet wordt vervolgd, omdat zij bij de politie werkt.

Dit is op Aruba eerder voorgekomen. In februari 2015 werden voor het eerst in de Arubaanse geschiedenis drie agenten veroordeeld voor het bedreigen van burgers. Ze ontsprongen bijna de dans, aangezien zij werden gedekt door collega’s, die onder meer valse politierapporten opmaakten.

Fouten
Ook het verkeersrapport van het ongeluk dat Zinnia Croes het leven kostte, kent de nodige gebreken. Het is niet door een verkeersspecialist opgemaakt en afgetekend. Zeven maanden na het ongeluk heeft de verkeerspolitie een onvolledig rapport overhandigd aan de Landsrecherche. Die oordeelde dat ‘hoogstwaarschijnlijk’ het verkeerde remspoor is opgemeten, waardoor niet meer te bepalen valt of de bestuurster het ongeluk had kunnen voorkomen. Ook is onduidelijk hoe hard zij reed. Op Aruba is op het hele eiland 80 kilometer per uur de maximumsnelheid, ook in de bebouwde kom.

Het rapport is vervolgens naar de verkeerspolitie in Rotterdam gestuurd voor een second opinion. Die oordeelde eveneens dat door de gebrekkige ongevallenanalyse niet berekend kan worden of de agente onoplettend reed. Wel is vastgesteld dat zij ‘bijna zeker’ rond de 80km per uur reed in de bebouwde kom.

In oktober vorig jaar kregen de ouders van Zinnia mondeling van het OM te horen dat de politieagente niet wordt vervolgd, ook niet voor het rijden onder invloed van alcohol. De ouders hebben nooit een schriftelijke verklaring van het OM ontvangen, iets waarmee ze in beroep hadden kunnen gaan. Dit gebeurde pas nadat zij de publiciteit opzochten.

Klassenjustitie
Matos en Croes gaan er inmiddels vanuit dat er opzettelijk fouten zijn gemaakt. Volgens Croes is sprake van klassenjustitie. “Wij zijn maar gewone mensen en onze dochter heeft geen stem. Zij is meteen als veroorzaker van het ongeval aangewezen, terwijl die agente echt beschonken achter het stuur zat.” De ouders wachten nu af of het Bureau voor Integriteit en Veiligheid (BIV) de agente en de afnemers van het eerste sporenonderzoek terecht gaat wijzen.

Introductie van ‘Didi’ als de Arubaanse Bob (bewust onbeschonken bestuurder). Foto: Fundacion Zinnia

De ouders hebben zich ondertussen gestort op een stichting ter ere van hun dochter, de Fundacion Zinnia. Hiermee willen ze mensen ontmoedigen om met drank op achter het stuur te kruipen. Dit doen ze met reclameborden en -spotjes en de introductie van de Arubaanse BOB: ‘Amigo Didi’.