Foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD – De Arubaanse regering komt met structurele veranderingen binnen de ketens van zorg, justitie en onderwijs. De aanleiding is de gewelddadige dood van de broertjes Rishandroh (5) en Roshandrick (3).

Premier Evelyn Wever-Croes spreekt van een integrale aanpak, waarbij onder meer een centraal meldpunt moet komen voor docenten en professionals in de zorg.

Ariën Rasmijn in gesprek met premier Wever-Croes

“Als maatschappij en als regering hebben wij deze twee kinderen gefaald”, vindt de premier. Er gingen volgens haar geen alarmbellen af binnen de instellingen, toen bleek dat Rishandroh en Roshandrick al wekenlang niet op school kwamen opdagen.

Aanpak
De ministerraad heeft verschillende vergaderingen belegd en is er besloten om waar nodig wetten te veranderen, en om structureel te investeren in instellingen als de Voogdijraad en de buurtregisseurs van de politie. Ook is het de bedoeling dat de minister van Sociale Zaken volgende week een geheel nieuw plan presenteert, waarin nadruk wordt gelegd op risicogezinnen. Psychiatrische zorg krijgt extra aandacht.

Ook komt er een centraal meldpunt waar ambtenaren en zorgprofessionals kindermisbruik kunnen aangeven. Hoe dit zich moet verhouden tot onder meer de geheimhoudingsplicht, is iets wat binnen de wet moet worden aangepast. Hoe dan ook zal er juridische bescherming komen voor degenen die gebruik maken van dit meldpunt. Het meldpunt zal bemand worden door getrainde professionals.

Premier Wever-Croes bevestigt dat dit allemaal extra geld gaat kosten. Allereerst zal binnen de begroting geschoven worden om de middelen vrij te maken.

Leerplicht
Minister van Onderwijs Rudy Lampe meldt dat de naleving van de leerplichtwet wordt aangepakt. Zo is de werkwijze van het Bureau Leerplicht nu nog te bureaucratisch en blijkt dat schoolhoofden de wet nog niet goed kennen. Ook worden docenten getraind op het herkennen van kenmerken van geweld thuis.

Eerder had minister van Justitie Andin Bikker aangekondigd dat er een database komt van risicogezinnen. Volgens de minister zijn er momenteel bij instanties zoals de Voogdijraad meer dan honderd gezinnen bekend, waar de kans op geweld aanwezig is. De Voogdijraad krijgt daarom extra middelen en personeel.

Nationale rouwdag
De dag van de begrafenis van de twee kinderen wordt een dag van nationale rouw. Bij alle overheidsgebouwen gaat de vlag op halfstok en er wordt een stille tocht georganiseerd. Alle scholen krijgen de opdracht om op deze dag het onderwerp van kindermishandeling klassikaal te behandelen.